Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE MLECZARSKIE

  SPÓŁDZIELNIE MLECZARSKIE — dobrowolnezrzeszenia producentów mleka mające nacelu organizowanie i prowadzenie skupu mleka,przetwarzanie i sprzedaż produktów mleczarskichdo miast, ośrodków fabrycznych i innych, prowadzenieskupu jaj i drobiu (na żądanie członków),dostarczanie swym członkom artykułów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOREK POLNY

  SPOREK POLNY (Spergula arvensis) — jednorocznaroślina pastewna z rodziny goździkowatych(Caryophyllaceae); ma krótki okres wegetacji(po 8 tygodniach daje pokos); uprawiana w Europieod zamierzchłych czasów. Wartość pastewnasporka jest duża. Uprawia się go przeważnie jakopoplon. Dla otrzymania nasion sieje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPIĘTRZANIE WODY

  SPIĘTRZANIE WODY — podwyższanie zwierciadłapłynącej wody spowodowane przeszkodąw korycie rzeki; przeszkoda może być naturalna,nP- próg skalny na dnie rzeki, albo sztuczna;spiętrzenie wody rozciągające się w górę cieku°2f?Wa S,ę Wodę spiętrza się sztucznierożnego rodzaju budowlami piętrzącymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOROCYSTA

  SPOROCYSTA — drugie stadium larwalnew rozwoju przywr, powstające po przeniknięciuurzęsionej lanvy do żywiciela pośredniego, któnajczęściejjest ślimak; ma owalne lub rowkowatowydłużone worki, a brak jelita i innychnarządów (z wyjątkiem wydziclniczych); z niejrozwijają się redie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPIS ODMIAN SELEKCJONOWANYCH

  SPIS ODMIAN SELEKCJONOWANYCH —wykaz odmian roślin uprawnych wyhodowanychza granicą, które w kraju za pomocą selekcjiutrzymuje się w określonym typie i na właściwympoziomie produkcyjnym. Przyjęcie odmiany doSpisu Odmian Selekcjonowanych jest jednoznacznez dopuszczeniem jej do produkcji.Z chwilą gdy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY

  SPORY — bardzo różne utwory, na ogół bezpłcioweciała rozrodcze o charakterze przetrwalników;u pierwotniaków jest to stadium rozwojoweodznaczające się dużą odpornością dziękiwystępowaniu grubej otoczki; u pasożytniczychsporowców — stadium, w którym najczęściejpierwotniak opuszcza jednego żywiciela, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPISY ROLNE

  SPISY ROLNE — podstawowe badania z zakresustatystyki rolniczej obejmują wszystkie gospodarstwawedług stanu z pewnego okre&lonegodnia; pozwalają na jednoczesne uchwycenie najbardziejpodstawowych elementów rolnictwaw ich wzajemnym powiązaniu. W Polsce przeprowadzasię spisy rolne dwu rodząjów: okresowespisy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELCZOŚĆ PSZCZELARSKA

  SPÓŁDZIELCZOŚĆ PSZCZELARSKA —ruch spółdzielczy w zakresie pszczelarstwa kierowanyprzez Centralę Spółdzielni Ogrodniczych,przy której istnieje samodzielna Sekcja Pszczelarska;współdziała z Polskim Związkiem Pszczelarskim.Głównymi placów-kami produkcyjnymi są3 okręgowe spółdzielnie pszczelarskie: w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPŁAW

  SPŁAW — wodny transport drewna okrągłego;w wielu wypadkach najtańszy sposób przewozudrewna. Spław odbywa się w taflach, czylitablicach, uformowanych przez zbijanie lub wiązaniewiększej liczb sztuk drewna; często tablicełączy się szeregowo w tzw. sznury, pasy i tratwy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT BADAWCZY(SIB)

  SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT BADAWCZY(SIB) — autonomiczna placówka naukowo-badawczaNaczelnej Rady Spółdzielczej. Instytutprowadzi badania w zakresie problemów ruchuspółdzielczego i w tym zakresie współpracujez wyższymi uczelniami i niektórymi instytucjamipaństwowymi. Prace badawcze prowadzone sąw trzech zakładach:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt

Do góry