Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  STACJA POMP

  STACJA POMP. pompownia — budynekz urządzeniami do mechanicznego podnoszeniai przesyłania wody do miejsca zapotrzebowania.W rolnictwie buduje się stacje pomp w celu przepompowywaniawody ze zbiorników do wyżej położonychdoprowadzalników, do odwadnianiaterenów, których powierzchnia znajduje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPULCHNIACZ ZĘBOWY

  SPULCHNIACZ ZĘBOWY, norkross —ręczne narzędzie ogrodnicze do spulchniania glebymiędzy rzędami roślin na głębokość 6—10 cmSpotyka się spulchniacze trzyzębowe, pięciozębo'we i pięciozębowe z gęsiostopkami, oraz specjalnespulchniacze trzyzębowe i pięciozębowe osadzonena królkim trzonku, zwane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCÓW

  SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCÓW — dobrowolnezrzeszenie konsumentów mające za zadaniezaopatrywanie członków w artykuły powszechnegoużytku oraz organizowanie i prowadzenieróżnego rodzaju usług dla ludności. Spółdzielniespożywców zrzeszone są w Związku SpółdzielniSpożywców...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SROKA

  SROKA (Pica pica) — ptak z rodziny krukowatych(Conridae), pospolity w Polsce, trzymającysię zamieszkałych okolic zadrzewionych, znaczniemniejszy od wrony; grzbiet, piersi i brzuch białe,reszta ciała czarna; gnieździ się pojedynczo na wysokimdrzewie lub w ciernistym krzewie; wszystkożema;niszczy jaja ptaków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWNOŚĆ GOSPODARSTWA

  SPRAWNOŚĆ GOSPODARSTWA — skutecznośćdziałalności gospodarczej, zastosowaniaśrodków produkcji, przebiegu procesu produkcyjnego,zastosowania pracy itp. Rozróżniasię sprawność techniczną, finansową i społeczną.S p r awn o ś ć t e c h n i c z n a oznacza stopieńwykorzystania przez gospodarstwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SROM

  SROM — zewnętrzny narząd płciowy samicy,ograniczony z obu stron wargami sromowymi,stanowiący wejście do przedsionka pochwy;u zbiegu warg u dołu znajduje się łechtaczka,główny narząd czuciowy narządów kopulacyjnychsamic.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWNOŚĆ MASZYN

  SPRAWNOŚĆ MASZYN — stosunek ilościwykonanej pracy do ilości doprowadzonej energii.Sprawność maszyn wyraża się zwykJe ułamkiemdziesiętnym; im wartość ułamka większa, tymsprawność maszyny lepsza, np. sprawność silnikaelektrycznego wynosi około 0,9. a sprawnośćspalinowego silnika wysokoprężnego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELCZY PLAN LENINA

  SPÓŁDZIELCZY PLAN LENINA — plansocjalistycznej przebudowy rolnictwa, sformułowanyi uzasadniony przez Lenina, polegający naprzejściu od drobnotowarowej produkcji gospodarstwindywidualnych do wielkiej socjalistycznejgospodarki rolnej poprzez rozwijanie różnychform spółdzielczości. Sformułowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOIWO

  SPOIWO — składnik zaprawy murarskiej U,bbetonu, który wraz z wypełniaczem ma zdolnośćtwardnienia na kamienistą masę po zarobieniuwodą. Rozróżniamy spoiwa powietrzne i hydrauliczne;do spoiw twardniejących tylko w powietrzuzalicza się wapno zwykłe, gips i spoiwo magnezjo,we, do spoiw twardniejących także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPĘCZANIE

  SPĘCZANIE — rodzaj obróbki plastycznej metali,przy której przekuwany przedmiot, podwpływem nacisku lub uderzeń, zmniejsza długośćprzy jednoczesnym zwiększaniu przekroju. W naprawachmaszyn rolniczych i ciągników metodata ma zastosowanie przy regeneracji części takichjak tuleje (spęczanie tulei w główce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt

Do góry