Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  STADNINY KONI (SK)

  STADNINY KONI (SK) — państwowe zakłady,w których hodowane są konie różnych ras i typów.Celem działalności SK jest produkowaniemateriału hodowlanego, utrwalanie, doskonaleniei tworzenie nowych ras oraz dostarczanieogierów na uzupełnienie stad ogierów (SO);przy stadninach prowadzone są wzorowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

  STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE — stacjemające za zadanie przeprowadzanie — dlapotrzeb rolnictwa — analiz chemicznych nawozówsztucznych, gleb i pasz. Stacje chemiczne zostałyutworzone w związku z wprowadzeniem nawozówmineralnych, gdy powstała potrzeba określaniazasobności i odczynu gleb w oclu ustalania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SSAKI

  SSAKI (Mammalia) — grupa kręgowców o wysocezróżnicowanej budowie zewnętrznej i wewnętrznej;silnie rozwinięta kora mózgowa;stałocieplne; skóra owłosiona; rozdziełnopłciowe;zyworodne; wyjątek stanowią egzotyczne ratunkissaków—dziobak i kolczatka, które są jajorodne.Młode żywią się mlekiem matki, skąd...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRĘŻARKA

  SPRĘŻARKA — maszyna do sprężania gazówpod dużym ciśnieniem, przy jednoczesnymzmniejszaniu ich objętości. Sprężonego powietrzaużywa się np. do napędu narzędzi pneumatycznych,tynkarskich, malarskich, ubijaków gruntukafarów, wiertarek itp. W budownictwie używasię sprężarek tłokowych przenośnych lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SSAWKA

  SSAWKA (haustorium) — wyrostek strzępki grzybapasożytniczego, prosty, na końcu nabrzmiałylub rozgałęziony; wyrostkiem tym czerpie grzybpokarm z wnętrza komórki organizmu -♦gospodarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘG

  SPRZĘG — urządzenie służące do zestawianiaaffrcgatów (kilka maszyn sprzęgniętych z traktorem);ma zadanie przekazywania siły uciągutraktora sprzęgniętym z nim maszynom. Budowasorzęgu zależy od łodzaju agregatowanychmaszyn. U nas często stosuje sic sprzęganiesiewników BSNC-3 za pomocą sprzęgu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE OGRODNICZE

  SPÓŁDZIELNIE OGRODNICZE — zrzeszeniaproducentów mające na celu skup owoców,warzyw, miodu od producentów i dostarczanieich do miast, ośrodków fabrycznych, zakładówprzemysłu owocarsko-warzywniczego i cukrowniczego;dostarczanie członkom nasion, drzewekowocowych, sadzonek i narzędzi potrzebnychw ogrodnictwie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN

  STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN— gospodarstwo powołane do prowadzeniaporównawczych doświadczeń odmianowych.Stacje te rozmieszczone są w różnych okolicachkraju, aby doświadczenia były prowadzonew różnych warunkach miejscowych. Wyniki pracstacji oceny odmian służą Ministerstwu Rolnictwaza podstawę do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘŻENIE GENÓW

  SPRZĘŻENIE GENÓW — zjawisko polegającena tym, że dwa geny lub więcej przechodząz pokolenia na pokolenie złączone ze sobą. ponieważznajdują się w obrębie tego samego chromosomu.Cechy sprzężone ze sobą mogą dziedziczyćsię niezależnie, jeżeli warunkujące je genyzostaną rozdzielone np. na skutek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE PRACY

  SPÓŁDZIELNIE PRACY — dobrowolne zrzeszeniaczłonków w celu organizowania i prowadzeniawspólnych warsztatów produkcyjnych lubusługowych. Każdy członek ma prawo i obowiązekpracować w spółdzielni zawodowo. Istniejąróżnego rodzaju spółdzielnie pracy, jak np. robotniczei rzemieślnicze, spółdzielnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt

Do góry