Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  STAW ROTACYJNY

  STAW ROTACYJNY, basen rotacyjny _zbiornik wodny kształtu kolistego lub elipsoidalnego,zaopatrzony w konstrukcję zapewniającąrównomierny, silny, okrężny przepływ w'ody;używany głównie do wychowu pstrągów, łososii troci.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLIZACJA MLEKA

  STERYLIZACJA MLEKA — zabieg polegającyna ogrzewaniu mleka (homogenizowanego)w temperaturze 130— I35*C i utrzymanie w tejtemperaturze przez kilkanaście sekund; stosujesię w celu całkowitego wyjałowienia go (zniszczenianie tylko form wegetatywnych, lecz równieżprzetrwalników bakterii). Służą do tego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERTA

  STERTA — określona ilość zwiezionego zboża,rzepaku, łubinu itp., prawidłowo ułożona na polupo podesłaniu poddenka. Sterty ustawia sięna miejscach suchych, aby nie podmakałyod spodu, w takiej wielkości, aby można je byłow ciągu jednego dnia postawić, a następniew takim samym czasie omłócić. Sterty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLNOŚĆ

  STERYLNOŚĆ — uwarunkowana dziedzicznieniezdolność osobników męskich do zapłodnienialub osobników żeńskich do wytworzenia komórkijajowej zdolnej do zapłodnienia i wydaniapotomstwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEK

  STEK — u ptaków i u stekowców rozszerzonyodcinek jelita prostego zaopatrzony w mięśniezwieracze; uchodzi do niego jajowód (u samic)lub nasieniowody Cu samców) oraz moczowody;w steku, który jest również narządem kopulacyjnym,formuje się kał zmieszany z moczem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOPIEŃ WODNY

  STOPIEŃ WODNY — pionowy uskok dnarzeki odpowiednio obudowany i umocniony w celuochrony koryta rzeki przed mszczącym działaniemspadającej wody; stopnie mogą byćwykonane z betonu, kamienia, -♦faszyny lubdrewna. Kilka stopni wykonanych na pewnymodcinku cieku nazywa się k a s k a d ą ; kaskadysą powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEKOWCE

  STEKOWCE (Monotremata) — podgromadassaków, bezłożyskowe, jajorodne; końcowy odcinekich jelita funkcjonuje jako stek, do któregouchodzą przewody moczowe i płciowe. Do stekowcównależą dziobak i kolczatka, żyjącew Australii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACJE OCENY NASION (SON)

  STACJE OCENY NASION (SON) — laboratoriapracujące w ramach działalności prezy-(diów wojewódzkich rad narodowych, które napodstawie znormalizowanych metod laboratoryjnych(-♦melodyka oceny nasion) przeprowadzająocenę nasion, określając ich wartość siewną. Napodstawie nonn nasiennych Polskiego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOPIEŃ SPRĘŻANIA

  STOPIEŃ SPRĘŻANIA — stosunek objętościskokowej cylindra do objętości komoryspalania (przestrzeń nad dnem tłoka, gdy tłokznajduje się w górnym zwrotnym punkcie);silniki gaźnikowe mają np. stopień sprężania 1:4,a silniki wysokoprężne 1:16; wraz ze stopniemsprężania wzrasta temperatura mieszanki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STELLITY

  STELLITY — stopy kobaltu, chromu i wolframuzawierające węgiel, a często także żelazoi molibden. Ze względu na dużą twardość mechanicznaobróbka stellitów jest niemożliwa,a żądany kształt przedmiotu uzyskuje się przezodlewanie. Stellity stosuje się w miejscach, gdziesmagana jest duża odporność na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt

Do góry