Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SZAFIR KRÓLEWSKI

  SZAFIR KRÓLEWSKI — odmiana noreko umaszczeniu jasnoniebieskim; skóry tej odmianycieszą się dużym popytem na międzynarodowymrynku futrzarskim.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLWINIT

  SYLWINIT — minerał zawierający prócz chlorkusodu chlorek potasu; jest jednym z minerałówwchodzących w skład soli potasowych surowych;bywa wykorzystywany do wyrobu nawozówpotasowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUROWICA ODPORNOŚCIOWA

  SUROWICA ODPORNOŚCIOWA — biopreparatzawierający ciała odpornościowe (przeciwciała),które po wprowadzeniu do organizmuzwierzęcia chorego lub narażonego na zakażenieunieczynniają określone zarazki; działanie surowicyjest krótkotrwałe; surowicę odpornościowąwytwarza się z surowicy koni lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUSZARKI

  SUSZARKI — urządzenia różnego typu do suszeniasurowców rolniczych i innych; w suszarkachbębnowych i siłowych suszenie odbywasię za pomocą gorących gazów spalinowychzmieszanych z powietrzem; w suszarkach rarakowych,tunelowych (kanałowych), taśmowych,karuzelowych i innych — za pomocą ogrzanegopowietrza;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTANCJA

  SUBSTANCJA — jednorodny rodzaj materiio ściśle określonym składzie chemicznym. Rozróżniamysubstancje proste i złożone. Substancjaprosta składa się z atomów lub cząsteczek jednegopierwiastka, np. z atomów żelaza, miedzi,cząsteczek tlenu, azotu itd.; substancja złożonaskłada się z cząsteczek jednego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTANCJE POMOCNICZE

  SUBSTANCJE POMOCNICZE - substancjestosowane w celu zwiększenia skuteczności działaniaform użytkowych środków ochrony roślin"np. przez polepszenie ich właściwości fizycznychzależnieod właściwości preparatu dodanie substancjipomocniczych ma na celu: zwiększenietrwałości emulsji lub zawiesiny oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUCHA MASA PASZY

  SUCHA MASA PASZY — pozostałość poodparowaniu wody z paszy; oznacza się jąsusząc próbkę rozdrobnionej paszy w temp.100—105°C do stałej wagi; zawartość s.m.p.wyraża się wagowo w stosunku do 1 kg paszyw stanie naturalnym lub w procentach; odpowiedniado zapotrzebowania zawartość s.m.p.w dziennej dawce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUCHA PLAMISTOŚĆ OWSA

  SUCHA PLAMISTOŚĆ OWSA — chorobafizjologiczna owsa spotykana w podobnej postacina wielu innych roślinach, najwrażliwszy jednakjest owies; w wyjątkowych wypadkach bardzoszkodliwa. O b j a w y : pierwsze listki siewekowsa mają normalną barwę; liście wyrastającepóźniej są bladożółte; powstają na nich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SULFURATOR

  SULFURATOR — urządzenie służące do sublimacji (odparowywania) siarki. Pary siarki wprowadza się do szklarni, gdzie siarka osiada cienkawarstewką na roślinach. Sulfurator to Pocjgrzewany kociołek, do którego wkłada sicsiarkę, albo urządzenie, w którym gazy spalinowepaleniska mieszają się z parami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOŻEK NAPŁYWOWY

  STOŻEK NAPŁYWOWY — stożkowe usy_pisko —* rumowiska i namułów rzecznych przyniesionychprzez rzekę, osadzone u jej ujścia,gdzie woda rozlewa się i traci prędkość. Najwięcejstożków napływowych spotyka się w potokachpodgórskich u wylotów wąwozów na terenacherodowanych oraz w rzekach, którychwody niosą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt

Do góry