Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SZELESTNICA

  SZELESTNICA — choroba zaraźliwa występującau bydła w wieku od 3 miesięcy do 4 lat,rzadziej — u owiec; wywołuje ją laseczka szelestnicy;bydło choruje najczęściej w miesiącachletnich (zaraza pastwiskowa). U sztuk chorychpowstają w różnych częściach ciała obrzęki,które po uciśnięciu szeleszczą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZOP PRACZ

  SZOP PRACZ (Procyon lotor) — gatunekrzędu mięsożernych, z rodziny szopowatych (Procvonidae)\w stanie dzikim występuje na terenieAmeryki Północnej, zamieszkując jako zwierzę nadrzewneokolice lesiste; wyglądem przypominaniedźwiadka (krępy, beczkowaty tułów, spiczastypysk, stojące uszy, długa gęsta...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEROKOŚĆ ROBOCZA

  SZEROKOŚĆ ROBOCZA — szerokość pasapola, na którym maszyna lub narzędzie wykonujepracę w czasie jednego przejazdu roboczego.Szerokość robocza jest zazwyczaj mniejszaod technicznej szerokości roboczej danej maszyny.Na przykład odległość między skrajnymi punktamiprzyrządu tnącego wynosi 2,1 m. a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARWARK

  SZARWARK — przymusowe świadczenia w robociźnieprzy budowie dróg i mostów, obowiązujące ludność wiejską. Sza rwa rk wywodzi się z epokifeudalizmu; powstał jako obowiązek nakładanyprzez feudałów na chłopów pańszczyźnianych.VV okresie kapitalizmu obserwuje się dążenie dozastąpienia szarwarku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEŚCIOCHLOROBENZEN

  SZEŚCIOCHLOROBENZEN (szyfr HCB) —substancja aktywna preparatów handlowychznanych pod nazwą Anticarie; ma on właściwościgrzybobójcze, ale niewielki zasięg działań; i;formą użytkową jest proszek o za wart oś :i40—50% sześciochlorobenzenu zmieszanego z kaolinem;jest używany do zaprawiania sucheg •w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZAPY

  SZCZAPY — połupanc wyrzynki drewna o średnicy— przed podziałem — od 13 cm wzwyż,układane w stosy. Długość poszczególnych szczappowinna wynosić 1 m, dopuszczalne są jednaksztuki 0,25 i 0,50 m długości. Rozróżnia sięszczapy opałowe i użytkowe, przeznaczone dowyrobu i naprawy sprzętów gospodarstwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKŁO WODNE

  SZKŁO WODNE — stop krzemionki z wodorotlenkiemsodu lub potasu; produkuje się jew postaci gęstej cieczy; po odpowiednim rozcieńczeniuwodą stosowane jest jako dodatekdo kwasoodpornych zapraw lub jako ognioodpornapowłoka drewna oraz jako domieszkado różnego rodzaju kitów stosowanych do uszczelnianianp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZALEJ

  SZALEJ (Cicuta sp.) — roślinaz rodziny baldaszkowatych(UmbelUfcreae).Szalej j a d owi t y (Cicu- szafranta virosa) — roślina wieloletniao bulwiastym kłączu z komorami powietrznymi,ułożonymi piętrowo; występuje jakochwast w miejscach zabagnionych, nad rowamiJ stawami; kwitnie biało; jest rośliną silnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBIOZA

  SYMBIOZA — współżycie organizmów różnychgatunków na zasadzie wzajemnych korzyści;przykładem symbiozy jest współżycie rakapustelnika z ukwiałami, polegające na tym,że rak przerosi ukwiały z miejsca na miejsce,co ułatwia im zdobywanie pokarmów, a ukwiaływ zamian za to bronki raka przed licznymiwrogami;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAŁWIA

  SZAŁWIA (Salvia sp .)— roślina'z rodziny wargowych(Labiatae). S z a ł w i a l e k a r s k a(Sahia officinalis) jest krzewinką uprawianą dlacelów leczniczych; surowcem są liście i młodewierzchołki pędów suszonew zwykłej temperaturze;zawierają znaczne ilości olejkulotnego i garbników;osobnym produktem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt

Do góry