Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚLEDZIONA

  ŚLEDZIONA —narząd o miękkiej konsystencji,barwy brunatnoczerwonej, mieszczący się po lewejstronic jamy brzusznej, w bezpośrednim sąsiedztwieżołądka; kształt i wielkość śledziony sąróżne u różnych gatunków zwierząt, wytwarzaniektóre krwinki białe (limfocyty), a także stanowizbiornik krwi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYNKA

  SZYNKA — tylna partia tułowia świni, obejmującazespół mięśni nogi zadniej; stanowi najcenniejszywyrąb półtuszy świni; jest podstawowymsurowcem do produkcji delikatesowychkonserw wieprzowych („polska szynka w puszce”ma duże powodzenie na rynku amerykańskimi jest uznana za bezkonkurencyjną pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZPECIEL GRUSZOWIEC

  SZPECIEL GRUSZOWIEC (Eriophyes piri) —roztocz z rodziny szpeciclowatych (Eriophyuiae);niedostrzegalne gołym okiem, o dwu parachnóg larwy i dorosłe roztocze, dość silnie wydłużone,długości do 0,2 mm, rozszerzające sięku przodowi, zielonkawe, żerujące w miękiszupod skórką liści gruszy, powodując na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZPIK KOSTNY

  SZPIK KOSTNY — różowawa lub żółtawasubstancja wypełniająca wolne przestrzenie w kościach;powstają w nim krwinki; z wiekiem zwierzęciatraci, szczególnie w kościach długich (npkość udowa czy ramienna), swoje właściwościkrw iotwórcze i ulega zwyrodnieniu tłuszczowemu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEPIONKA

  SZCZEPIONKA — preparat zawierający czystąhodowlę bakterii lub wirusów żywych o osłabionejzjadliwości, bakterii zabitych lub jadówbakteryjnych; w zależności od tego, do czegoma być użyty, bakterie te mogą być żywe, zabitelub osłabione (mogą to być również osłabionewirusy). Szczepionki dla ludzi lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKLISTOŚĆ MIĄŻSZU

  SZKLISTOŚĆ MIĄŻSZU — choroba fizjologicznajabłek polegająca na tym, że miąższi skórka stają się prawic przezroczyste, wskutekprzesycenia wodą przestrzeni międzykomórkowych.Szklistość może obejmować tylko małączęść lub też większość komórek miąższu;występuje na kilka lub kilkanaście dni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZĘKA

  SZCZĘKA — parzysta nieruchoma kość szczękowi,wchodząca w skład części trzewnej czaszkii stanowiąca oprawę dla górnego luku zębowego(przedtrzonowców i trzonowców); łączy sięz kośćmi: siekaczową, nosową, łzową. jarzmową,podniebienną i klinową oraz z lemieszem i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKODNIKI PSZCZÓŁ I PASIEKI

  SZKODNIKI PSZCZÓŁ I PASIEKI — dośćliczne gatunki owadów i niektóre kręgowce(ptaki, płazy, drobne ssaki), które uszkadzająplastry; rabują miód bądź zjadają pszczoły.Spośród owadów największe szkody wyrządzamól barciak i barciak mniejszy (motylica woskowa),gąsienice ich odżywiają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZUR ŚNIADY

  SZCZUR ŚNIADY (Epimys rattus) — gryzońz rodziny myszowatych (Muridae); ciało wy.smukłe, uszy duże, przezroczyste, delikatne,ogon cienki u nasady i zawsze dłużrzy od ciała;ubarwienie zmienne — stalowopopiclate przechodząceczęsto w ciemne do intensywnie czarnego,nieraz płowoszare z brunatnymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SZKOŁY ZDROWIA"

  „SZKOŁY ZDROWIA" — forma kursówoświatowo-sanitamych organizowanych przezZwiązek Młodzieży Wiejskiej; kursy oświatowosanitamemają za zadanie popularyzowaniewiadomości o zdrowiu i higienie wsi, upowszechnianiezasadniczych wiadomości z zakresu higienyosobistej i otoczenia, szerzenie wiadomości0 opiece nad...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt

Do góry