Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚRUTY ZBOŻOWE

  ŚRUTY ZBOŻOWE — produkt otrzymanyprzez jednorazowe rozdrobnienie całego ziarnazbóż (chlebowych i kaszo wych) w specjalnychprzeznaczonych do tego celu urządzeniach, tzw.śrutownikach różnych typów; śruty zbożowe sąproduktem wyłącznic paszowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO MIEJSCA POCHODZĘNIA

  ŚWIADECTWO MIEJSCA POCHODZĘNIA — dokument stwierdzający przynależnośćdanego zwierzęcia do określonego właściciela,a także określa gatunek, płeć, maść i wiek zwierzęcia,zawiera też dane dotyczące właściciela(imię, nazwisko i adres); w takie świadectwa zobowiązanisą zaopatrzyć się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIETKA CEBULANKA

  ŚMIETKA CEBULANKA (Phorbia antiąua) —muchówka z rodziny muchowatych (Muscidae);larwy długości do 10 mm, walcowate, zwężającesię ku przodowi, białe, błyszczące, bez wyróżnionejgłowy, beznogie, wdrążają się przynasadzie liści do wnętrza cebuli; w końcu majai w czerwcu liść środkowy cebuli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PRODUKCJI

  ŚRODKI PRODUKCJI — przedmioty materialne,służące do wytwarzania produktów i wykonywaniausług o charakterze produkcyjnym; niezbędnyczynnik produkcji obok siły roboczej.Rozróżnia się dwie wielkie grupy środków produkcji:przedmioty pracy i środki pracy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIETKA ĆWIKLANKA

  ŚMIETKA ĆWIKLANKA (Pegomyia hyoseyami)— muchówka z rodziny muchowatych (A/i/icidae);larwy długości do 9 mm, zielonkawobiałebez wyróżnionej głowy, beznogie, zwężające sięku przodowi, drążą w tkance miękiszowej liściburaków i szpinaku obszerne miny, wskutek czegona liściach tych powstają wielkie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO

  ŚRODOWISKO, biotop — siedlisko; miejsce,w którym występuje pewien określony zespółczynników zewnętrznych, wpływających pośredniolub bezpośrednio na organizmy żyjące na danymterenie; jest ono uzależnione od takichczynników jak: ukształtowanie powierzchni, klimat,gleba, rośliny i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIETKA KAPUŚCIANA

  ŚMIETKA KAPUŚCIANA (Phorbia brassicae)— muchówka z rodziny muchowatych (Muscidae);larwy długości do 8 mm, walcowate,z przednią częścią ciała zwężającą się, białawe,błyszczące, bez wyróżnionej głowy, beznogie,uszkadzają początkowo zewnętrzną część korzeniamłodych roślin kapusty, kalafiora...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRÓDCIAŁKO

  ŚRÓDCIAŁKO, centrosom — utwór występującyw komórce obok jądra i składający sięz jednego lub dwóch ziarenek (centrioii); wykrytogo we wszystkich komórkach zwierzęcych, z wyjątkiemkomórek jajowych; odgrywa ważną rolęw procesach podziału komórek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIETKA OZIMÓWKA

  ŚMIETKA OZIMÓWKA (Phorbia coarctata) —muchówka z rodziny muchowatych (Muscidae);larwy długości do 8 mm, białawe, walcowate,ze ściętym ostatnim członem i czterema wyrostkamina końcu ciała, bez wyróżnionej głowy,beznogie, uszkadzają wczesną wiosną liście(przeważnie środkowe) jęczmienia, pszenicy i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLUZAK PSIANKOWATYCH

  ŚLUZAK PSIANKOWATYCH — chorobabakteryjna pomidorów i ziemniaków. O b j a wy:bardzo szybkie więdnięcie liści i całychroślin pomidorów; na przekroju łodygi pociemnieniewiązek przewodzących; z przekrojonych łodyglub korzeni wydzielają się obficie brudnobiak,śluzowate krople; na ziemniaku objawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt

Do góry