Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIATOWA FEDERACJA KOBIET

  ŚWIATOWA FEDERACJA KOBIET — międzynarodowamasowa organizacja kobiet, mającana celu zapewnienie czynnego udziału kobietw walce o utrwalenie pokoju i ścisłą współpracęnarodów w dziedzinie politycznej, ekonomiczneji kulturalnej, walkę o pełne równouprawnieniekobiet, o prawo do oświaty, pracy i równej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWINKA MORSKA

  ŚWINKA MORSKA (Cavia porctllus) - gry.zoń pochodzący z Ameryki Południowej; długośćciała 25—30 cm, hodowany głównie dla celówdoświadczalnych; obecnie w stanie dzikim niewystępuje; udomowiony został przez Inków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIDER GLEBOWY

  ŚWIDER GLEBOWY — przyrząd do pobieraniapróbek gleby z różnych głębokości; wkręca sięgo lub wciska w ziemię. Niektóre świdry mająspecjalną konstrukcję i umożliwiają pobieraniepróbek z nienaruszoną strukturą do laboratoryjnychbadań fizycznych właściwości gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABLICA ROZDZIELCZA

  TABLICA ROZDZIELCZA — płyta izolacyjna,na której umieszczono —wyłączniki poszczególnychlinii sieci elektrycznej, ich zabezpieczeniai przyrządy pomiarowe; najprostszą tablicąrozdzielczą jest tablica licznikowa, doktórej doprowadza się przewody wewnętrznejsieci zasilającej (pionów); na niej znajdują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIECA DYMNA

  ŚWIECA DYMNA, dusimysz — urządzeniewytwarzające cięższe od powietrza gazy trujące;stosuje się je do trucia szkodliwych gryzoni.Świeca ma zakończenie stożkowe; przezotwór w w'ierzehołkustożka wydziela się gaz(dym); stożek wkładasię do nory gryzonia,która wypełnia się gazem;część gazu unosisię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAKSONOMIA

  TAKSONOMIA — nauka o zasadach klasyfikacjiorganizmów żywych na podstawie cechcharakterystycznych wspólnych dla poszczególnychgrup systematycznych (-+ systematyka).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIECA ŻAROWA

  ŚWIECA ŻAROWA — spirala z drutu oporowego,wmontowana w komorę spalania silnikawysokoprężnego. W czasie rozruchu zimnego silnikaświecę żarową rozżarza się prądem z akumulatora,co ułatwia zapłon paliwa wtryśniętegodo zimnego cylindra.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO OCENY NASION

  ŚWIADECTWO OCENY NASION — dokumenturzędowy wystawiany przez stację ocenynasion lub upoważnione laboratorium, zawierającyzestawienie wyników badania wszystkichcech nasion, odnoszących się do pewnej ichpartii, nie podlegającej kwalifikacji; -* zaświadczeniakwalifikacji nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁO

  ŚWIATŁO — energia promienista wywołującawrażenia wzrokowe; działa m.in. na błonyfotograficzne; jest to promieniowanie o długościfal od około 380 do 770 milimikronów fm/i)rozchodzące się z szybkością ok. 300 000 km/sek.Promienie wywołujące wrażenie światła dziennego,czyli „białego” , są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁOŚĆ

  ŚWIATŁOŚĆ — natężenie strumienia światła;jednostką światłości jest kandela; w przybliżeniuodpowiada ona natężeniu strumienia światłaprzeciętnej świecy stearynowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt

Do góry