Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TARGANIEC

  TARGANIEC — 1) część składowa maszynżniwnych wprawiająca w ruch listwę tnącą przyrządutnącego (-♦tnący przyrząd). Jeden koniectargańca połączony jest z korbą mechanizmukorbowego, drugi zaś z główką listwy tnącej.2) -* włókno.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARCZA ROBOCZA

  TARCZA ROBOCZA — część urządzenia doobróbki termoelektrycznej wykonana z miedzi,stali lub żeliwa. Na powierzchni roboczejtarczama rowki nacięte promieniowo lub spiralnie.Tarcze robocze służą do ostrzenia termoelektrycznego,względnie do przecinania bardzotwardych tworzyw za pomocą pił...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARŁO

  TARŁO — okres godowy ryb, w czasie któregonastępuje składanie przez samice jaj (ikry) i oblanieich przez samce nasieniem (mleczem) w celuzapłodnienia; odbywa się w odpowiednichi różnych dla każdego gatunku miejscach zbiornikówwodnych (w naturalnym zbiorniku wodnym— t a r l i s k o , w rybackim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARCZKA ZARODKOWA

  TARCZKA ZARODKOWA — skupisko komórek(blastomerów) na powierzchni żółtkajaja, z którego rozwija się właściwy zarodek;powstaje w stadium blastuli, z komórek skupionychna jednym jej biegunie; ma dwa rodzajekomórek: jedne — położone bardziej powierzchniowo.większe i bardziej zaokrąglone — tworzązaczątek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCHÓRZ

  TCHÓRZ (Musteia putorius) drapieżnyssak z rodziny łasicowatych (Mustelidae). długości35—45 cm. o czarnobrunatnym spodzie ciałai jaśniejszym wierzchu; pospolity w Polsce; zamieszkujeskraje przerzedzonych lasów liściastychi mieszanych, większe zarośla wśród pól uprawnych,brzegi zbiorników wodnych; w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARCZNIK OSTRYGOWIEC

  TARCZNIK OSTRYGOWIEC (Quadraspidiotusoslreacformis) — pluskwiak równoskrzydłyz rodziny tarcznikowatych (Diaspididae); samice0 tarczkach prawie okrągłych, średnicy do 2 mm,płaskich, srebrzystoszarych z żółta wobrązowąplamką w środku, występują bardzo licznie nagałęziach i pniach wielu krzewów oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECNAZENE

  TECNAZENE (nazwa zwyczajowa; szyfrTCNB) — czterochloronitrobenzen; środek bardzoskutecznie zwalczający suchą zgniliznę ziemniaków';ponadto hamuje kiełkowanie ziemniakówpodczas przechowywania; zaletą jego jestmała toksyczność dla zwierząt i ludzi, niemniejjednak dopuszczony jest tylko do ochrony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERK

  ŚWIERK (Plcea txcdsa)—drzewo iglaste z rodzinyjodłowatych (Abictaceac), pospolite w naszych lasachw górach i na niżu; osiąga wysokość nawetponad 50 m; żyje do 300 lat; sirzała prosta; koronastożkowata; igły sztywne, kłujące, trwające 5—7 lat; system korzeniowy płytki (skłonność dowiatrowałów)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERZB

  ŚWIERZB — choroba skóry wywoływana przcypasożyty zwane świerzbowcami; występuje u koni,bydła, owiec, psów, królików » drobiu, powodujezapalenie i świąd skóry oraz wyłySjCnja‘u drobiu zaś — zapalenie skóry nóg zwane wan.niakiem. Świerzb koni i owiec jest objęty ustawa0 zwalczaniu zaraźliwych chorób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIEŻENIE STALI

  ŚWIEŻENIE STALI — wypalanie węgla z surówki;odbywa się w konwertorze; jest to zbiornikstalowy, o kształcie podobnym do gruszki(stąd nazwa gruszka Bessemera), którego wnętrzewyłożone jest materiałem ognioodpornym. Poustawieniu konwertora w położeniu pionowymwlewa się do niego roztopioną -*■ surówkę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt

Do góry