Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TERMOREGULATOR KONTAKTOWY

  TERMOREGULATOR KONTAKTOWY —przyrząd do regulowania temperatury w aparaciewylęgowym. Składa się z czujnika rtęciowegoi przekaźnika. Zasada działania czujnika opartajest na rozszerzaniu się rtęci (pod wpływem temperatury),która podnosząc się dotyka odpowiedniozawieszonego drucika tzw. przekaźnika.Zmianę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIOKARBAMINIANY

  TIOKARBAMINIANY — pochodne kwasudwumetylodwutiokarbaminowcgo lub etylenobis-dwTjtiokarbaminowego, trwałe tylko w postacisoli. Te związki organiczne siarki w postaci solisodowej, cynkowej, żelazowej lub manganowejmąją doskonałe właściwości grzybobójcze; stanowiąpodstawę takich preparatów, jak: —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERPENY

  TERPENY —węglowodoryprzeważnienienasycone, o budowiełańcuchowej (alifatycznej)lub pierścieniowej(cyklicznej),wszystkie prawie terpenysą bezbarwnymi, często łatwo lotnymi cieczamio swoistym aromacie; lotne terpeny i ichpochodne stanowią część składową olejków lotnych(eterycznych); terpeny mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERRAKOTA

  TERRAKOTA — wyroby z prasowanej i spiekanejgliny; z terrakoty wyrabia się np. płytki posadzkowe.Glina do wyrobu płytek terrakotowychjest barwiona i schudzona drobnoziarnistym piaskiem,a następnie sprasowana pod wysokimciśnieniem (250 kg/c»na) i wypalona w temperaturzeokoło 1300'C. Barwa płytek może być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNO

  TĘTNO, puls — rytmiczne rozciąganie sięi zapadanie sprężystej ścianki tętnicy pod wpływemnagłych zmian ciśnienia krwi, spowodowanychrytmicznymi skurczami i rozkurczami scrca; tętnowyczuwa się (bada się) omacując tętnice leżącetuż pod skórą; na podstawie uderzeń tętna możemyorientować się co...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THRMOGRAF

  THRMOGRAF — przyrząd do samoczynnegoi ciągłego zapisywania przebiegu zmian temperatury-piórko samopiszacc termografu kreśli krzywązmian temperatury na przesuwającej się ze stałąprędkością taśmie papierowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOMETR

  TERMOMETR — wyskalowany przyrząd domierzenia temperatury, którego działanie opartejest np. na zjawisku rozszerzalności alkoholu lubrtęci pod wpływem ciepła; wysokość słupa cieczymierzona według odpowiedniej skali wskazuietemperaturę w stopniach. Rozróżniamy trzy rodzajetermometrów: Celsjusza, Reaumura i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOREGULACJA

  TERMOREGULACJA — u zwierząt zdolnośćutrzymywania temperatury ciała na określonym,ednakowym poziomie, właściwa zwierzętomstałocieplnym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPERATURA

  TEMPERATURA - wielkość fizyczna określającastan cieplny ciała; do jej pomiaru służątermometry (ciepłomierze). Powszechnie jest stosowanaskala temperatur Celsjusza, na którejtemperaturę krzepnięcia wody oznaczono przez0%a temperaturę jej wrzenia przez 100°. Kraje anglosaskiestosują skalę Fahrenheita...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAPIA ROŚLIN

  TERAPIA ROŚLIN — leczenie roślin chorych;polega na stosowaniu środków chemicznych zdolnychnie tylko do zniszczenia czynnika chorobotwórczegobez uszkodzenia rośliny lub naruszeniajej czynności życiowych (-*fitochcmoterapeutyki),ale również do cofania zmian chorobowych, uodpornieniarośliny itp.; środki te...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt

Do góry