Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TLEN

  TLEN, o x y g e n ium — pierwiastek najbardziejrozpowszechniony w przyrodzie, stanowibowiem około 50% składu skorupy ziemskiej;jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i smaku;ma dużą zdolność do łączenia się prawie ze wszystkimipierwiastkami, czyli utleniania. Jeśli łączeniesię tlenu z niektórymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMKA WONNA

  TOMKA WONNA (Anthoxanthum odoratum) —roślina z rodziny traw (Gramineaey, wieloletniatrawa kępowa o małej wydajności; bardzo pospolitaw całym kraju; występuje liczniej główniena średnio wilgotnych, ubogich w pokarmy łąkachi pastwiskach; po wyschnięciu silnie pachniekumaryną, nadając sianu przyjemny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TLENKI

  TLENKI — połączenia różnych pierwiastkówz tlenem; dzielimy je na tlenki metali, np. tlenekwapnia (wapno palone) — CaO, trójtlenekżelaza — FeaOj, tlenek sodu — Ńa20 , oraztlenki niemetali, np. tlenek węgla — CO, dwutlenekwęgla — CO*, dwutlenek siarki — SOai...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA

  TKANKA — zespół komórek o tym samympochodzeniu, podobnej budowie i wielkości, orazjednakowej substancji międzykomórkowej, spełniającychtakie same czynności w organizmie;wśród tkanek zwierzęcych rozróżniamy: tkankęnabłonkową, tkanki łączne (4 rodzaje), ciecze zeswoistymi komórkami (krew i chłonkę)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOPAZ FIŃSKI

  TOPAZ FIŃSKI — odmiana norek o umaszczeniubursztynowym, odznaczająca się stosunkowodużym ciężarem ciała, nieprzeciętną płodnościąi dużą gęstością podszycia przy rzadkimwłosie pokrywowym; wyhodowana w Finlandiize skrzyżowania pastela brązowookiego z pastelemsockJot.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TLENOCHLOREK MIEDZIOWY

  TLENOCHLOREK MIEDZIOWY — środekgrzybobójczy dorównujący aktywnością biologicznącieczy bordoskiej; jego -*■formą użytkowąsą proszki do zawiesin lub opylań. Proszki dozawiesin zawierają około 50% zasadowego chlorkumiedziowego jako substancję aktywną, kaolinjako —nośnik i substancje powierzchniowo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA MIĘŚNIOWA

  TKANKA MIĘŚNIOWA — tkanka składającasię z wydłużonych komórek mięśniowych,zdolnych do kurczenia się pod wpływem podrażnień(-♦mięsień).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘŻEC

  TĘŻEC — choroba zakaźna wywoływana przezlaseczkę tężca; występuje najczęściej u koni,rzadziej u przeżuwaczy; człowiek jest równieżbardzo wrażliwy na tę chorobę; zakażenie następujenajczęściej wskutek dostania się do ranylaseczek tężca, przebywających zwykle w ziemidobrze nawożonej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THAER Albrecht Daniel

  THAER Albrecht Daniel (1752—1828) —lekarz i rolnik niemiecki; pierwszy zwrócił uwagęna znaczenie nauk przyrodniczych dia rolnictwa,na płodozmiany oraz obliczanie kosztów i zyskówz uprawy poszczególnych roślin; w Niemczedijest uważany za ojca naukowego rolnictwa;założycie! pierwszej wyższej szkoły...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THIRAM

  THIRAM (nazw’a zwyczajowa: szyfr TMTD) —dwusiarczek czterometylotiuramu związek organicznysiarki działający grz\bi*bójczo; jcgopreparaty (np. niemiecki Arasan. krajowy Fungito.\T itp.) stosowane są do zapraw iania suchegonasion roślin warzywnych, ozdobnych, zbóż itp.do zwalczania mączniaków rzekomych roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt

Do góry