Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH

  TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH  — stowarzyszenie powstałew 1957 r. w celu popierania wszechstronnegorozwoju Ziem Zachodnich, umocnieniawięzi społecznej między ludnością zamieszkałąna tych ziemiach a obywatelami całego kraju.Rozwija ono również działalność w zakresie badańpolskości Ziem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towarzystwo szkoły świeckiej

  Towarzystwo szkoły świeckiej (TSŚ) — stowarzyszenie powstałe w 1957 r.;ma na celu wpojenie młodemu pokoleniu postępowychzasad; w tym celu organizuje kursy dlanauczycieli z zakresu wychowania moralnegoi wymianę doświadczeń pedagogiki. Przy ZarządzieGłównym TSŚ czynne jest Wolne StudiumPedagogiczne, które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOPIARKA SŁONECZNA

  TOPIARKA SŁONECZNA — szczelnaskrzynka drewniana nakryta oszklonym wiekiemsłużąca do wytapiania wosku z jasnego surowcapod wpływem promieni słonecznych. — Woszc^yna, rozkładana na płycie nachylonej odpowiedniodo kąta padania promieni słonecznych,roztapia się pod wpływem wysokiej temperaturyido 90 C)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁOKOWE PIERŚCIENIE

  TŁOKOWE PIERŚCIENIE — służą do uszczdnicniatłoku « cylindrze: wykonuje s ię jcz szarego, drobnoziarnistego żeliwa z dodatkomstopowymi, dobierając odpowiednio ich twardość.aby za prędko nie ścierały gładzi cylindra.Pierścienic tłokowe są rozcięte, co zapewnia immożność rozprężania się w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA NERWOWA

  TKANKA NERWOWA — zespół komórek nerwowych,zaopatrzonych w wypustki nerwowe,przyjmujących, przewodzących i przekazującychbodźce nerwowe (podniety) na obwód ciała.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁUSZCZE

  TŁUSZCZE, glicerydy — estry -♦glicerolui wyższych -*kwasów tłuszczowych; rozróżniamytłuszcze roślinne (oleje) i zwierzęce (łój, słonina,tran); występują także w niektórych drobnoustrojach;tłuszcze mają zarówno duże znaczeniepokarmowe (przede wszystkim kaloryczne),jak i techniczne (np. oleje służą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA TWÓRCZA

  TKANKA TWÓRCZA, m e ry s tem — zespółkomórek odznaczających się zdolnością ciągłegodzielenia się; są one małe, cienkościenne i zaopatrzonew duże jądra; w miarę oddaiania sięod komórki początkowej zatracają zdolność dzieleniasię i przekształcają się w komórki tkanekstałych; rozróżniamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁUSZCZOPOT WEŁNY

  TŁUSZCZOPOT WEŁNY — wydzielina gruczołówłojowych i potowych znajdujących sięw skórze owcy; natłuszczając włosy, chroni runood zanieczyszczeń, wysychania i splątywania sięwłosów; składa się z rozpuszczalnego w wodziepotu i nierozpuszczalnego w niej tłuszczu;w tiuszczopocie występują składniki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKI ŁĄCZNE

  TKANKI ŁĄCZNE — tkanki od/.naczające siędużą ilością istoty międzykomórkowej, którailościowo znacznie przeważa nad komórkami; wy.stępują w całym organizmie, wypełniają prz'c.strzenic między innymi tkankami, ograniczająi otaczają narządy i tworzą dla nich podporęrozróżniamynastępujące tkanki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOBOŁKI POLNE

  TOBOŁKI POLNE (Thlaspi arvense) — pospolitychwast należący do rodziny krzyżowych (Cri/-ctferae); występuje na glebach średnich i ciężkich,zasobnych w składniki pokarmowe; wschodzina jesieni lub na wiosnę i zachwaszcza zbożaozime i jare. Zwalcza się go przez bronowaniei opiclanie ozimin i okopowych oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt

Do góry