Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TRAWIENIE

  TRAWIENIE — przetwarzanie pokarmu w przewwiziepokarmowym zwierzęcia lut? człowieka,rozkładanie substancji pokarmowych na związkiprostsze, które są wchłaniane do krwi i wykorzystywaneprzez organizm jako materiał budulcowyi energetyczny; rozróżniamy trawienie mechanicznei chemiczne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAN

  TRAN — płynny tłuszcz z tkanki tłuszczowejdorsza, wieloryba, foki; bardzo cenny ze względuna zawartość witamin A i D, niezbędnych doprawidłowego przyswajania przez organizm fosforui wapnia; jest stosowany w żywieniu prosiąti cieląt (w okresie pojenia mlekiem odtłuszczonym)w ilościach 0,2 g na 1 kg wagi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSGRESJA

  TRANSGRESJA — w genetyce wzmożenie cechrodzicielskich; występowanie pewnej cechy w pierwszympokoleniu w stopniu wzmożonym w porównaniuz formami rodzicielskimi; np. jeżeliskrzyżuje się między sobą rośliny prosa o różnejdługości wiechy, to u osobników pierwszego pokoleniawystępuje wiecha dłuższa niż u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSMETYLACJA

  TRANSMETYLACJA — reakcja polegająca naprzemieszczaniu się grup metylowych — CH jz jednego związku na inny; jest to przeważnieproces biologiczny zachodzący przy udziale odpowiednichprzenośników grup metylowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAPISTÓW SER

  TRAPISTÓW SER — ser póltwardy, o obróbceskrzepu właściwej dla serów twardych typu pośredniegomiędzy serem ementalskim a edamskim;rozpowszechniony w Europie środkowej; wywodzisię od francuskiego sera wyrabianego początkowow klasztorze trapistów w Port du Salut Qakoser...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOXAPHEN

  TOXAPHEN (nazwa zwyczajowa; czyt. toksafen)— polichlorowane terpeny — środek owadobójczydziałający silniej jako trucizna przewodupokarmowego niż jako trucizna kontaktowa;główną zaletą jest nieszkodliwość dla pszczół,dzięki czemu może być stosowany w okresiekwitnienia roślin uprawnych; działa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trasowanie

  Trasowanie — wyznaczanie osi, środkówi okręgów otworów, obrysów warstw przewidzianychdo usunięcia oraz kreślenie rozwinięć elementówkonstrukcji stalowych i części maszynzgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; stosuje sięje we wszystkich fazach procesu technologicznego,a więc przy wykonywaniu modelu na odlew...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Totalizator

  Totalizator — gra polegająca na stawianiupewnej sumy pieniędzy na konia biorącegoudział w gonitwie na torze wyścigowym oraz formazakładów podczas imprez sportowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towarowość

  Towarowość — procentowy stosunekilości lub wartości produkcji towarowej (częściprodukcji globalnej zbywanej na zewnątrz w formietowaru) do ilości lub wartości pełnej produkcjigospodarstwa, gałęzi produkcji czy danegoproduktu (jeśli np. produkcja globalna zbożaw jakimś PGR wynosiła 3 500 q, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI (TPD) — stowarzyszenie powstałe w 1949 r.z połączenia dwóch towarzystw: Chłopskie TowarzystwoPrzyjaciół Dzieci (ChTPD) i RobotniczeTowarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD). TPDprowadzi działalność społeczno-wychowawcząi opiekuńczą nad dziećmi i młodzieżą przez poradniedo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt

Do góry