Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  UDOMOWIENIE

  UDOMOWIENIE, domestykacja — UWa_runkow'ane zmianą dziedziczności przystosowaniedzikich zwierząt lub roślin w ciągu szeregupokoleń do środowiska zewnętrznego stworzonegopracą człowieka oraz do wymagań hodowcy.Wymagania człowieka mogą przy tym dotyczyćnajrozmaitszych właściwości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULISTNIENIE

  ULISTNIENIE — rozmieszczenie liści nałodydze; rozróżniamy następujące typy ulotnienia1) s k r ę t o l e g ł e — najczyściej występujące,gdy liście wyrastają z węzłów pojedynczoi ułożone są wzdłuż łodygi spiralnie; 2) n apr z e c i wl e g ł e , gdy wyrastają w węzłachparami krzyżującymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugniatanie roli

  Ugniatanie roli — wałowanie zbyt pulchnejwierzchniej warstwy roli; należy rozróżnićugniatanie c e l owe , stosowane dla utłoczeniawałami gleby zbytnio spulchnionej przez pracęinnych narzędzi, oraz ugniatanie p r z y p a d kowe, szkodliwe, wywoływane np. przez kopytakoni i koła wozów', maszyn i narzędzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBIJAK

  UBIJAK — narzędzie lub maszyna do zagęszczaniagruntu w nasypach. Stosuje się ubijakio napędzie spalinowym lub sprężonym powietrzem;rozprężające się spaliny, lub sprężone powietrze,podrzucają w górę ubijak, który spadajączagęszcza grunt. Grunty w nasypach zagęszczasię także przejeżdżając po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulminy

  Ulminy -♦związki humusowe stanowiące składowączęść próchnicy; bardziej utlenione kwasyulminowe złączone trwale z mineralnymi częściamigleby; ulegają w glebie powolnemu rozkładowipod wpływem bakterii tlenowych i grzybów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukleja

  Ukleja (Alburnus alburnus) — ryba z rodzinykarpiowatych (Cyprinidae), występującau nas licznie w nizinnych jeziorach, w ujściachrzek oraz w słonawych zalewach i zatokach morskich;żywi się -►planktonem i drobnymi zwierzętamiprzybrzeżnymi; dorasta do 12— 14 cmdługości; ochronie nie podlega. Tarło...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBIKWISTY

  UBIKWISTY — organizmy roślinne lub zwierzęcełatwo przystosowujące się do różnych warunkówi dzięki temu występujące w różnychsiedliskach; cechy ubikwistów mają np. trawy:kostrzewa czerwona, tomka wonna i inne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE BRZEGÓW

  UMOCNIENIE BRZEGÓW — ochrona brzegówcieków lub zbiorników wodnych przed podmyciem;brzegi umacnia się układając na ich skarpachnarzuty lub bruki kamienne, okładzinybetonowe, brzegosłony faszynowc. kraty z płotkówlub kiszek faszynowych albo darninę, lubobsiewa je trawą; w szczególnych wypadkachwbija się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD

  UKŁAD — zespół narządów pracujących w skoordynowanysposób; poszczególne części tegozespołu wykonują określone funkcje, które składająsię na wspólną czynność całego układu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

  UBÓJ Z KONIECZNOŚCI — ubój zwierzęciadokonywany najczęściej na miejscu, w gospodarstwie.wskutek nieszczęśliwego wypadku lubw obawie, że zwierzę mogłoby paść przed przybyłemlekarza wet. albo żc mięso wskutek pogorszeniasię stanu zdrowotnego zwierzęcia mogłobyznacznie stracić na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt

Do góry