Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  URODZAJNOŚĆ GLEBY

  URODZAJNOŚĆ GLEBY — zdolność glebydo zaspokajania wszystkich wymagań roślinuprawnych,co umożliwia osiąganie dużych plonówroślin uprawnych z jednostki powierzchni;naturalna urodzajność zależy od budowy glebyoraz od jej właściwości chemicznych, fizycznych1 biologicznych; do zachowania, a nawet...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTYLIZACYJNY ZAKŁAD

  UTYLIZACYJNY ZAKŁAD - zakład przetwórczyodpadków zwierzęcych i padliny. -♦ Konfiskatypoubojowe oraz padlinę umieszcza sięw szczelnie zamkniętym kotle i ogrzewa do temperatury128°C; po sterylizacji i rozgotowaniumasę osusza się, a następnie wyciska tłuszczi miele na mączkę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia do parowania ZIEMI

  Urządzenia do parowania ZIEMI —służą do nagrzewania parą ziemi w szklarniachw celu zabicia zarazków; mogą to być urządzeniapodobne do bron lub wideł wykonanych z rur,których zęby wbija się w ziemię albo rury ułożo^ne w rowkach przysypanych ziemią. Małe urządzeniatworzą krótkie rury (około 1,5 m)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE ROWU

  UMOCNIENIE ROWU — zabezpieczenie skarpi dna rowu przed działaniem płynącej wody. Dnozabezpiecza się przed rozmywaniem okładzinąbetonowa lub brukiem kamiennym; lepiej jednaknie dopuszczać do spadków, które mogą powodowaćrozmywanie dna, raczej w razie potrzebynależy budować stopnic, kaskady lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWODNIENIE

  UWODNIENIE, hydratacja — proces polegającyna łączeniu się jonów danego związku chemicznegoz drobinami wody. Stopień uwodnieniamoże być różny: im uwodnienie jest silniejsze,tym grubszą warstewką wody otoczony jest jon,i z tym mniejszą siłą jest on sorbow^any (przytrzymywany),a więc tym łatwiej może...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia PASTWISKOWE

  Urządzenia PASTWISKOWE — urządzeniazwiązane z prowadzeniem właściwej gospodarkipastwiskowej, zapewniające zwierzętom jaknajlepsze warunki w czasie ich przebywania napastwisku. Do urządzeń pastwiskowych należąogrodzenia kwater wraz z bramami, przejściamii przełazami, wodopoje, szopy i daszki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA

  UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA — w warzywnictwiejednoczesna uprawa na tym samym poludwu lub więcej gatunków roślin (np. ogórkówi sałaty); zwykle jedna z uprawianych roślin makrótszy okres wegetacji niż druga; rośliny współrzędneuprawia się w rzędach lub obok rzędówrośliny głównej. Uprawa współrzędna pozwalana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁADY ZBIOROWE PRACY

  UKŁADY ZBIOROWE PRACY — akty prawneregulujące zasady oraz warunki pracy i płacyw gospodarstwach państwowych, zawierane pomiędzyMinisterstwem Rolnictwa a ZarządemGłównym Związku Zawodowego PracownikówRolnych. Układem zbioiowyra objęci są pracownicyzatrudnieni w gospodarstwach i zakładachpodległych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZULENIE

  UCZULENIE, nadwrażliwość — reakcja organizmuna takie czynniki zewnętrzne lub dawkizwiązków chemicznych, które normalnie nie wywołujążadnych objawów; w wielu wypadkachszkodliwe działanie uboczne chemicznych środkówochrony roślin przejawia się reakcją uczulę*mową (zjawisko alergio u ludzi i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULIK WESELNY

  ULIK WESELNY — mały ul używany w hodowlimatek (unasienianie i wysyłka matek rvatrutowisko). Rozmiary ulików bywają różne;przeważnie ulik i umieszczane sa po 2 lub więcejw drewnianych futerałach ochronnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt

Do góry