Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WARSTWA

  WARSTWA — 1) w geologii masa skalna ograniczonadwiema mniej więcej równoległymi płaszczyznami:górną i dolną; jest to najmniejszajednostka stratygraficzna; warstwy łączy sięw jednostki coraz większe, a mianowicie w serie,z których tworzy się systemy, które z kolei zespalas i ę w jednostki najwyższe — w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAKUOLA

  WAKUOLA , wodniczka — wyodrębnionypęcherzyk płynu w plazmie komórkowej; wakuolekomórki roślinnej zawierają sok komórkowy;u niektórych zwierząt spełniają pewne czynności,np. u wymoczków w a k u o l e t ę tni ą -c e zawierają napływające z cytoplazmy produktyprzemiany materii, które wydalają na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWROCIE

  UWROCIE, poprzeczniak — pas jednakowejszerokości na brzegach pola, gdzie zawTacają pługikonne lub traktorowe orzące pole w składyJub zagony. Szerokość uwTocia powinna być takaaby swobodnie mógł na nim zawracać traktorz pługiem lub sprzężaj konny z pługiem. Uwrociazaorujesię w jednym roku na skład, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTNA JAMA

  USTNA JAMA — początkowy odcinek przewodupokarmowego, gdzie odbywa się mechanicznaprzeróbka pokarmu oraz jego naślimanie;jamę ograniczają od przodu wargi, po bokach—policzki, od góry — podniebienie (ssaki) lubdziób (ptaki), od dołu — język; od tyłu łączy sięona z gardłem. W jamie ustnej znajdują się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWKA

  UPRAWKA — każda czynność uprawowa wykonywananarzędziami; uprawką jest zarównogłęboka orka, wywierająca wpływ na stan roli,jak i powierzchowne zwłókowanie pola.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utlenianie

  Utlenianie , ok syda cja — reakcja chemicznapolegająca na tym, że atom danegopierwiastka oddaje elektrony, wskutek czegowzrasta jego wartościowość dodatnia. Utlenianiuzawsze towarzyszy redukcja. Proces taki zachodzinp. podczas przyłączania atomów tlenu,siarki, chloru itp. przez atomy metali; w procesietym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UREOCENEZA

  UREOCENEZA — powstawanie mocznika;proces ten nazywany bywa również cyklem mocznikowym;biorą w nim udział aminokw*asy: ornityna,cytrulina, arginina, kwas glutaminowył kwas asparaginowy, a także adenozynotrójfosfortn(ATP).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utwardzanie owoców i warzyw

  Utwardzanie owoców i warzyw —zabieg stosowany w przemyśle przetwórczym,mający na celu zachowanie twardej konsystencjisurowców, np. owoców i warzyw, przeciwdziałającyich mięknieniu zachodzącemu podczasprzerobu, utrwalania i przechowywania. Najczęściejutwardza się je przez dodanie soli wapniowych.Z wieloma...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UREOTELICZNE ZWIERZĘTA

  UREOTELICZNE ZWIERZĘTA — zwierzęta,0 których głównym produktem końcowym przemianybiałkowej jest mocznik; należą do nichryby spodouste (rekiny, płaszczki), płazy, większośćssaków, a także i człowiek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTWORY ZWAŁOWE

  UTWORY ZWAŁOWE, morenowe — materiałglebowy naniesiony przez lodowce, sta*j nowiący mieszaninę gliny, piasku, żwiru i kamieni;rozróżniamy: gliny zwałowe, piaski zwałowe> wszystkie formy pośrednie, spiaszczone glinyi gliniaste piaski; charakterystyczne dla większojsci utworów zwałowych są tzw. głazy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt

Do góry