Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WALEC OSIOWY

  WALEC OSIOWY — środkowa część łodygii korzenia u roślin; zadaniem jej jest magazynowanie(w tkance miękiszowej) i rozprowadzaniesubstancji pokarmowych i wody za pomocątkanki przewodzącej. Zasadniczymi częściamiskładowymi walca osiowego są: o k o I n i c a,czyli perycykl (najbardziej zewnętrzna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWANIE LASU

  UŻYTKOWANIE LASU — pozyskiwanie płodówleśnych, głównie drewna, zgodnie z wymaganiamihodowli i ochrony lasu; pozyskiwanie drewnanazywa się użytkowaniem głównym. Inne produktyleśne, jak żywica, kora garbarska, ziołalecznicze, owoce i jagody, grzyby itd. objęte sątzw. użytkowaniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANAD

  WANAD (V ) — pierwiastek metaliczny, wystę.puje w wielu minerałach, stosowany jest jako dodatekw stalach stopowych dla polepszenia ichwłaściwości (twardości, odporności na wysokietemperatury); wanad utrudnia przegrzanie stali,nadaje jej strukturę drobnoziarnistą i podwyższatemperaturę odpuszczania (-►...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWANIE ZWIERZĄT

  UŻYTKOWANIE ZWIERZĄT — w zootechnicezabiegi mające na celu bezpośrednie pozyskiwaniekorzyści od zwierząt domowych; rozróżniasię: użytkowanie mleczne, użytkowanie strzyżne,użytkowanie robocze, użytkowanie rozpłodowei inne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAPIENIE

  WAPIENIE — skały osadowe zbudowane z węglanuwapnia (GaCO*) z mniejszą lub większąilością różnych domieszek, jak glina, ił, piasek;czyste wapienie (marmur, czysta kreda) występująrzadko; większość z nich powstała wskutek nagromadzeniasię szczątków zwierząt i roślin, któreżyły i obumierały w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWOŚĆ

  UŻYTKOWOŚĆ — w zootechnice zdolnośćzwierząt do dawania określonych korzyści człowiekowi;rozróżnia się: u ż y t k o w o ś ć be z po ś r e d n i ą , będącą bezpośrednim celem hodowlidanego gatunku, oraz u ż y t k o w o ś ćp o ś r e d n i ą , która nie jest celem, lecz stanowiśrodek do jego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAPŃ

  WAPŃ , ca lc ium (C a ) — pierwiastek metalikny, dwuwartościowy: występuje w przyrod?*w dużych ilościach w różnych z w i ą z k iszczególnie węglanów (wapniak, kreda, marmur;siarczanów (gips), fosforanów (fosforyt, apatvtii glinokrzemianów. Związki wapnia mają szerokizastosowanie w rolnictwie, budownictwie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VAPAM

  VAPAM — preparat handlowy zawierający sólsodową kwasu metylodwutiokarbaminowego;drab zabójczo na nicienie, a ponadto na owady,grzyb}', bakterie oraz chwasty; jego substancjaaktywna jest dobrze rozpuszczalna w wodziei roztworami jej polewa się glebę lub wstrzyknęje do gleby. Dla osiągnięcia dobrych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARCABNIK ŚLAZOWIEC

  WARCABNIK ŚLAZOWIEC (Carcharodus al.ceoe) — motyl z rodziny warcabnikowatych (/fesperiidae),jego gąsienice długości do 26 mm, popielatelub czerwonawoszare z czterema ciemniejszymiliniami wzdłuż grzbietu, z głową orazczterema plamkami na pierwszym odcinku ciałaczarnymi, pokryte krótkimi włoskami, z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wajandoty

  Wajandoty (W y an d o tte ) BIAŁE — rasakur typu ogólno użytkowego, pochodząca z Ameryki.Kury charakteryzuje różyczkowy grzebień,ciężka budowa ciała, żółte zabarwienie skóryi skoków, upierzenie najczęściej białe i luźne.Rasa nie popierana ze względu na niską wydajnośćnieśną i słabą zdolność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt

Do góry