Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WCIORNASTEK OWOCOWIEC

  WCIORNASTEK OWOCOWIEC (Tatniothr.pglneonsequcns) — przylżcniec z rodziny wciornastkowatych( Thrlpidae); jasnożółte larwy i dorosłeprzylżcńcc długości do 1,3 mm, ciemne,0 ciele dość wysmukłym i listewkowatych skrzydłach,z włoskami na brzegach, wysysają tkankęmiękiszową i wskutek tego na pąkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚCIOWOŚĆ PIERWIASTKA

  WARTOŚCIOWOŚĆ (walencyjność) PIERWIASTKA— zdolność atomów danego pierwiastkado łączenia się z określoną liczbą atomówinnych pierwiastków; wartościowość pierwiastkówjest uzależniona od tzw. elektronów wartościowości,czyli elektronów zewnętrznych (z ostatniego,a czasem i przedostatniego piętra...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGLOWODORY

  WĘGLOWODORY — związki zbudowanez atomów węgla i wodoru; w zależności od liczbyatomów węgla w cząsteczce mogą one występowaćw postaci gazów, cieczy lub ciał stałych;w postaci gazowej występują przeważnie w gazachświetlnym i ziemnym (metan zwany też gazembłotnym i etan), w postaci ciekłej — w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCIORNASTEK OWSIAREK

  WCIORNASTEK OWSIAREK (Stenathrips graminum)— przylżenicc z rodziny wciornastkowitychCThripidae) ; larwy i dorosłe przylżeńce.o ciele wydłużonym, długości do 0,9 mm, żółtawymdo szarobrunatnego, wysysają soki roślin,powodując pojawianie się srebrzystobiałych plamekna plewach i plewkach, niedorozwój i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARZELNIA

  WARZELNIA część browaru, w której odbywasię warzenie piwa; najważniejszymi urządzeniamiwarzelni są: kadź zaciema, kadź filtracyjna(klarownia), kocioł warzelny oraz pompy:zacierowa i brzęczkowa,

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEŁNOWCE

  WEŁNOWCE (Pseudococcus) — pluskwiaki równoskrzydłez rodziny wełnowcowatych (Pseudo,coccidae); larwy i mało ruchliwe dorosłe samicedługości do 5 mm, owalne, spłaszczone, przeważniewyraźnie członowane, pomarańczowożółtelub różowe, pokryte wełnistą wydzieliną woskową,wysysają soki z łodyg...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAT

  WAT (W ) — jednostka mocy prądu elektrycznego(amper x wolt); moc urządzenia wykonującegopracę 1 dżula w czasie 1 sekundy; w praktyceposługujemy się jednostką 1000 razy większązwaną kilowatem (oznaczenie kW), a przy okreilaniubardzo dużych mocy jednostką 1 000 000większą — megawatem (oznaczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWA PODORNA

  WARSTWA PODORNA — warstwa gleby leżącapod warstwą orną odwracaną pługiem podczasorki; za pomocą pogłębiacza spulchnia sięwarstwę podorną powodując lepsze jej przewietrzenie,zwiększenie pojemności wodnej, a jednocześnieułatwia się przenikanie do niej korzeni roślin.Warstwę podorną należy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWA UPRAWNA

  WARSTWA UPRAWNA — warstwa gleby,którą rolnik uprawia różnymi narzędziami; niejest więc tym samym, co warstwa orna i czasamigrubość jej można zwiększyć, np. gdy się stosujepogłębiacz w celu spulchnienia warstwy podomej.Głębokość w. u. ma duży wpływ na rozwój systemukorzeniowego i plony roślin;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWICE

  WARSTWICE, p o z iom ic e , izohipsy — liniekrzywe, które łączą na mapach topograficznychlub na planach punkty terenu leżące na jednakowejwysokości nad przyjętym poziomem umownym;na mapach topograficznych warstwicewskazują wysokość terenu nad poziomem morza.Warstwice ułatwiają orientowanie się w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt

Do góry