Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Zakłócenia w kablu

  Zakłócenia w kablu - niepożądane oddziaływanie pól elektromagnetycznych na transmisję w torach miedzianych. Oprócz szkodliwej indukcji prądu, powodowanej przez zewnętrzne pola elektromagnetyczne, zasadniczy wpływ na przebieg transmisji w miedzi wywołują zakłócenia wewnętrzne - wywołane przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia zasilania

  Zakłócenia zasilania - szkodliwe zakłócenia występujące w przemiennoprądowej sieci energetycznej 220/380 V (od 2003 r. w Polsce 230/400 V), zasilającej urządzenia komputerowe i komunikacyjne. Generalnie definiuje się 9 typów zakłóceń w sieci energetycznej o różnym stopniu oddziaływania na pracę...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Załamanie i odbicie światła

  Załamanie i odbicie światła - zjawiska z dziedziny optyki geometrycznej, uzasadnione jedynie dla przezroczystego (bądź półprzezroczystego) środowiska i falowodów optycznych o znacznych rozmiarach poprzecznych w porównaniu z długością fali świetlnej (fala płaska), czyli odnoszące się do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapora ogniowa (firewall)

  Zapora ogniowa (firewall) - zestaw urządzeń i programów operujący na styku dwóch sieci w celu zapobieżenia przenikaniu niepożądanych (z punktu widzenia chronionej sieci) informacji i zjawisk głównie pochodzących ze świata zewnętrznego, takich jak: podsłuch, infekcje wirusowe czy włamania.

  Zapory...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie transakcji

  Zabezpieczenie transakcji - obowiązkowa procedura zapewniająca prowadzenie bezpiecznych operacji bezgotówkowych w zdalnych systemach transakcyjnych za pomocą kart płatniczych (kredytowych, debetowych, in.). Wymaga identyfikacji klienta (hasło, PESEL, numer karty) oraz identyfikacji karty.

  Do najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  x2

  x2 - jeden z dwóch modemowych protokołów komunikacyjnych do transmisji przez łącza analogowe z szybkością do 56 kb/s (opracowany przez US Robotics/3Com), który nie uzyskał oficjalnej akceptacji i miana standardu organizacji normalizacyjnej ITU-T. Obydwa protokoły (x2 oraz K56flex) zostały zastąpione...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XAML (Transaction Authority Markup Language)

  XAML (Transaction Authority Markup Language) - propozycja nowego standardu interakcyjnego przetwarzania transakcji w Internecie, opartego na języku XML, z przeznaczeniem do obsługi sektora biznesowego. Dotyczy opisu transakcji zdefiniowanych w powszechnie używanym standardzie XA (Transaction Authority) w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  xDSL (xDigital Subscriber Line)

  xDSL (xDigital Subscriber Linę) - cyfrowe łącze abonenckie realizowane w różnych technikach transmisyjnych, umożliwiających dostęp do przewodowych usług szerokopasmowych i szybkiej transmisji danych.

  Łącza przewodowe xDSL działają w zasięgu najwyżej 10 km, korzystając z klasycznych kabli...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.200

  X.200 - grupa standardów definiujących warstwę aplikacji (warstwa 7) modelu OSI dla połączeń między komputerami.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XML (Extensible Markup Language)

  XML (Extensible Markup Language) - uproszczona wersja uniwersalnego języka znaczników i adjustacji SGML ułatwiająca definiowanie różnych typów dokumentów prosta w obsłudze dla programisty. Język XML ma wszystkie cechy metajęzyka, czyli znaną i uzgodnioną gramatykę, jednolitą metodologię i narzędzia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt

Do góry