Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Zwielokrotnienie przestrzenne SDM (Space Division Multiplexing)

  Zwielokrotnienie przestrzenne SDM (Space Division Multiplexing) - umożliwia przestrzenne powielanie toru transmisyjnego, łącznie z urządzeniami wejścia i wyjścia, często stosowane w transmisji przez łącza satelitarne. SDM wymaga kształtowania charakterystyk antenowych w celu ograniczenia wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie rozproszone

  Zasilanie rozproszone - indywidualne zasilanie odbiorników energii napięciem gwarantowanym z zasilaczy UPS. Poszczególne zasilacze są włączone bezpośrednio do istniejącej instalacji elektrycznej 220/230 V (AC),  a dopiero za ich pośrednictwem indywidualne urządzenia odbiorcze.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie stałoprądowe urządzeń sieciowych

  Zasilanie stałoprądowe urządzeń sieciowych - standard zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, którego zasadniczą ideą jest uproszczenie układów zasilających, natomiast wyróżnikiem niskie napięcie zasilające odbiorniki energii. Uproszczenia systemu dokonuje się przez ograniczenie liczby przetwornic...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby sieci

  Zasoby sieci - dowolna część infrastruktury teleinformatycznej z przeznaczeniem do realizacji określonej funkcji sieciowej. Podobnie jak w systemie komputerowym - którego zasoby stanowi pamięć, dysk twardy, dyskietka, drukarka czy monitor, a także moduły programowe komputera - w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdalny dostęp (remote access)

  Zdalny dostęp (remote access) - termin oznaczający możliwość uzyskania dostępu do zasobów komputera (serwera) przez użytkownika nie podłączonego do niego bezpośrednio, lecz przez sieć teleinformatyczną. Zdalny dostęp winien być realizowany w taki sposób, by użytkownik nie odczuwał różnicy, czy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie siecią

  Zarządzanie siecią - zespół środków programowych i sprzętowych umożliwiający administrowanie zasobami i użytkownikami sieci komputerowej. W skład sfery zarządzania wchodzi m.in. ustalanie zmian w topologii sieci, rejestracja nowych użytkowników, przyznawanie uprawnień, kontrola dostępu oraz pomiar...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis dziesiętny

  Zapis dziesiętny - naturalny, powszechnie używany sposób zapisu liczb dziesiętnych (o pod- stawie liczenia 10), prezentowanych za pomocą dziesięciu symboli cyfrowych w zakresie 0-9. Waga każdej cyfry jest określona jej położeniem względem przecinka dziesiętnego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilacz inteligentny (smart)

  Zasilacz inteligentny (smart) - rodzaj zasilacza bezprzerwowego klasy UPS, wyposażonego w dodatkowe możliwości: rejestracji parametrów sieci elektrycznej, zdalnego załączania i wyłączania napięć w odpowiedniej kolejności, zdalnego diagnozowania stanu zasilania za pomocą odpowiedniego złącza...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis kodowy

  Zapis kodowy - sposób rejestracji dyskretnych wielkości cyfrowych (głównie dwójkowych), stanowiący zbiór jednoznacznie określonych reguł zapisu, umożliwiający prezentację i identyfikację danych cyfrowych.

  W systemach komputerowych stosuje się przede wszystkim zapis danych cyfro- wych w 7-bitowym kodzie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilacze UPS w normach

  Zasilacze UPS w normach - standardy obowiązujące w UE i odnoszące się do zasilaczy UPS, opierające się na normie EN 50091. Zawierają pakiet dokumentów podzielonych na 3 grupy tematyczne:

  EN 50091-1 - standard określający podstawowe wymogi bezpieczeństwa, jakie spełniać musi zasilacz UPS;

  EN...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry