Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANGAŻOWANIE NASTOLATKÓW W LECZENIE

  Z naszego doświadczenia wynika, że niewystarczające zaangażowanie pacjenta, terapeuty lub obydwu stron jest przyczyną wielu niepowodzeń w leczeniu lub przedwczesnej rezygnacji z leczenia. Zaangażowanie pacjenta na wczesnym etapie wprowadzania zmian może się okazać zbyt słabe lub powierzchowne, częściej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywna bierność a pozorna kompetencja

  „Aktywna bierność” odnosi się do takiego stylu radzenia sobie z problemami, który jest nacechowany biernością i poczuciem bezradności, jak również aktywnym poszukiwaniem pomocy innych ludzi w rozwiązywaniu problemów. Taki styl radzenia sobie w dużej mierze wynika z faktu, że osoby z zaburzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół zapewniający superwizję i konsultacje dla terapeutów

  Dialektyczna terapia behawioralna zakłada, że w skutecznym leczeniu zaburzenia osobowości z pogranicza należy również zwracać uwagę na związane z terapią zachowania i doświadczenia terapeuty - nie tylko pacjenta. Leczenie osób przejawiających tendencje samobójcze oraz cechy zaburzenia osobowości z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika „stopy w drzwiach"

  Techniki „stopy w drzwiach” i „drzwi zatrzaśniętych przed nosem” to dobrze znane procedury psychologii społecznej, które zwiększają prawdopodobieństwo zastosowania się do prośby. Pierwsza technika (Freedman i Fraser, 1966) polega na tym, że terapeuta najpierw zwraca się do pacjenta z łatwiejszą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA MYŚLI I ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH, SAMOUSZKODZEŃ I ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

  Jest to raczej wyjątek niż reguła, że pacjenci zgłaszają się do nas na leczenie, przechodząc kryzys samobójczy. Dzieje się tak dlatego, że skierowanie do objęcia naszym programem następuje zazwyczaj po nagłym epizodzie zachowań samobójczych, podczas którego często dochodzi do hospitalizacji na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma spotkań zespołu konsultacyjnego

  Spotkania zespołu konsultacyjnego są nieodzowną, stałą częścią programu dialektycznej terapii behawioralnej. Oznacza to, że zespół nie rozwiązuje się po zakończeniu leczenia konkretnego pacjenta. Jego prace trwają, choć jedni pacjenci odchodzą, a nowi przychodzą. Aktywność zespołu jest podstawą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oceniania ryzyka samobójstwa i samouszkodzenia

  W pracy z nastoladcami z grupy wysokiego ryzyka ważne jest nawiązanie współpracy przed przystąpieniem do oceny ryzyka zachowań samobójczych i samouszkodzeń. Badacze twierdzą, że najlepszym pojedynczym predyktorem podjęcia próby samobójczej jest poprzednia próba samobójcza (Leon, Friedman, Sweeney, Brown i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto będzie wchodził w skład grupy nastoletnich pacjentów?

  Programy leczenia wykorzystujące dialektyczną terapię behawioralną stosują rozmaite kryteria kwalifikowania pacjentów. Na przykład w niektórych programach leczenia całodobowego takim kryterium jest zachowanie samobójcze (Katz i in., 2004). W różnych programach rezydenckich podstawowym kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /12 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena cech zaburzenia osobowości z pogranicza oraz problemów z nimi związanych

  Idealnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie oceny dotyczącej wszystkich zaburzeń osi II, ale w programie Montefiore oceniamy tylko obecność zaburzenia osobowości z pogranicza, ponieważ nie chcemy nadmiernie obciążać swoich pacjentów zbyt wieloma narzędziami oceny i wywiadami. Niektórzy pacjenci oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto będzie wchodził w skład zespołu terapeutycznego?

  Członkiem zespołu terapeutycznego jest każda osoba, która zajmuje się leczeniem w ramach programu dialektycznej terapii behawioralnej, bez względu na metodę terapii. Do zespołu należą więc trenerzy umiejętności, terapeuci indywidualni oraz osoby zaangażowane w proces leczenia w zależności od miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 549

  praca w formacie txt

Do góry