Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cele Fazy 1 leczenia w pracy z rodziną

  Jeżeli w leczenie jest włączona rodzina, cele Fazy 1, dotyczące leczenia osób indywidualnie, mogą zostać zmodyfikowane. Jednym z najczęstszych czynników powodujących podjęcie próby samobójczej przez nastolatka jest konflikt interpersonalny (Miller i Gliński, 2000). W takich sytuacjach podstawowym celem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie obecnego stanu emocjonalnego pacjenta

  Omawiając plan pracy na początku sesji, warto poświęcić czas rozpoznaniu obecnego stanu emocjonalnego pacjenta. Niektórzy pacjenci utrzymują, że nie chcieliby nic dodać do planu sesji, choć ich afekt wskazuje co innego. Takiemu pacjentowi terapeuta może powiedzieć: „Wyglądasz na przygnębionego. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylematy dialektyczne oraz drugorzędowe cele leczenia

  W pracy z nastolatkami o tendencjach samobójczych i ich rodzinami pojawia się bardzo wiele dylematów dialektycznych (zob. rozdział 5) w związku z transakcyjnym charakterem relacji oraz wynikającymi z tych relacji dysfunkcjonalnymi wzorcami zachowania. Podkreślanie roli dialektycznego sposobu myślenia jest nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzanie zadania domowego zleconego przez terapeutę indywidualnego

  Poza cotygodniowymi zadaniami otrzymywanymi podczas spoticań wielorodzinnej grupy treningu umiejętności pacjent dostaje niekiedy od terapeuty indywidualnego zadanie dodatkowe (oprócz karty samooceny). Obowiązkiem terapeuty indywidualnego jest wydobycie nowych zachowań, w czym pomagają mu odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzinna analiza behawioralna

  Rodzinna analiza behawioralna jest przede wszystkim narzędziem pozwalającym dostrzec zarówno adaptacyjne, jak i dezadaptacyjne wzorce interakcji rodzinnych oraz wskazać potencjalnie skuteczne strategie zmiany. Analizę taką przeprowadza się wówczas, gdy jeden z członków rodziny jest bezpośrednio związany z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzanie postępów w pozostałych metodach terapii

  Ponieważ terapeuta indywidualny jest terapeutą prowadzącym, musi nadzorować wszystkie pozostałe metody leczenia. Korzystając z dialektycznej terapii behawioralnej, pacjent może mieć tylko jednego terapeutę prowadzącego i nie może w tym samym czasie uczestniczyć w innych rodzajach terapii (np. w terapii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena ogólnej psychopatologii i funkcjonowania rodziny

  Jednym z najczęściej używanych, częściowo ustrukturyzowanych wywiadów diagnostycznych pozwalających ocenić zaburzenia osi I u dzieci i młodzieży jest kwestionariusz dla dzieci w wieku szkolnym dotyczący zaburzeń afektywnych i schizofrenii, bieżących i w ciągu życia (Schedule for Affective Disorders...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie będą metody leczenia pacjentów?

  Tam, gdzie to jest możliwe, zalecamy prowadzenie solidnego, wszechstronnego leczenia opisanego w rozdziale 3 - w takiej formie, w jaldej zostało ono pierwotnie opracowane, gdyż przeprowadzono badania potwierdzające jego skuteczność (Linehan i in., 1991; Linehan, 1993a). Za „kompleksowe leczenie” uważamy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /6 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek budowania sojuszu terapeutycznego

  Pierwszym zadaniem pojawiającym się na początiai dialektycznej terapii behawioralnej jest stworzenie opartej na współpracy relacji z nastoletnim pacjentem. Jest to ważne, a zarazem trudne. Wielu nastolatków zgłaszających się do leczenia uważa na wstępie, że tego leczenia nie potrzebuje. Nawet te osoby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emocjonalna podatność na zranienie a samounieważnienie

  W dialektycznej terapii behawioralnej emocjonalną podatność na zranienie uważa się za fundamentalną cechę zaburzenia osobowości z pogranicza i definiuje jako doświadczanie silnego cierpienia emocjonalnego. Emocjonalna podatność na zranienie jest doświadczaniem chwiejności emocjonalnej (zob. uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /14 560

  praca w formacie txt

Do góry