Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przedstawienie teorii biospołecznej jako podstawowej dla dialektycznej terapii behawioralnej

  Kolejnym krokiem jest przedstawienie teorii biospołecznej będącej podstawą dialektycznej terapii behawioralnej (zob. rozdział 3). Rozmowę można poprowadzić podobnie jak podczas zaznajamiania w okresie poprzedzającym leczenie (zob. rozdział 7). Uczestników na przykład pyta się, jak to jest, że grupa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdy interpretacja sytuacji kryzysowej przez rodziców nie zgadza się z interpretacją nastolatka

  Niekiedy interpretowanie sytuacji kryzysowej przez rodziców nie pokrywa się z interpretacją nastolatka. Jedna z możliwości jest taka, że nastolatek zgłasza się na leczenie w kryzysie, ale rodzice minimalizują łub negują znaczenie sytuacji albo ryzyko popełnienia samobójstwa. Taka tendencja przypomina...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /10 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdy interpretacja sytuacji kryzysowej przez rodziców nie zgadza się z interpretacją terapeuty

  Niekiedy terapeuta widzi, że członkowie rodziny włączeni w leczenie nie mają talach samych poglądów na temat sytuacji kryzysowej jak on. Rodzina może myśleć, że kryzys jest bardziej lub mniej poważny, niż sądzi terapeuta, a nawet jeśli zgadza się z oceną terapeuty, może mieć inne zdanie na temat...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE W KWESTIACH POUFNYCH

  Zasady poufności mogą zostać złamane, jeśli terapeuta uważa, że niepełnoletni pacjent jest narażony na poważne ryzyko. W pracy z nastolatkami i ich rodzicami nie zawsze jednak jest jasne, jaki poziom ryzyka jest dostatecznie poważny, żeby naruszyć zasady poufności. Oczywiście jeżeli terapeuta widzi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rzedstawienie przesłanek treningu umiejętności oraz celów grupowego treningu umiejętności

  Trenerzy umiejętności wyjaśniają, że członkowie grupy zostali wybrani do leczenia w tym programie, ponieważ dialektyczna terapia behawioralna ma pomagać rozwiązywaniu określonego zbioru problemów. To stwierdzenie można połączyć z wytłumaczeniem przesłanek treningu umiejętności oraz celów tego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSULTACJE TELEFONICZNE DLA CZŁONKÓW RODZINY

  Przekonaliśmy się, że włączając członków rodziny w leczenie, warto zapewnić im konsultacje telefoniczne jako dodatkowy tryb leczenia. Ważną sprawą jest to, aby konsultacji telefonicznych nie udzielał terapeuta prowadzący nastolatka, gdyż pozwala to uniknąć dualizmu ról, nadszarpnięcia zaufania do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie się na ewentualne trudności przy wdrażaniu rozwiązań

  Każde możliwe rozwiązanie wiąże się z ewentualnym wystąpieniem trudności. Kiedy pacjent i terapeuta oceniają rozmaite rozwiązania danego problemu, terapeuta jest zobowiązany wskazać pacjentowi trudności związane z każdym z rozwiązań. Pacjent i terapeuta muszą się zastanowić nad potencjalnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w razie gróźb samobójczych wobec rodziców

  Niektóre nastolatki formułują zamiary samobójcze w formie gróźb (np. „Jeśli nie pozwolisz mi się spotkać z Johnnym, połknę wszystkie te tabletki - i to zaraz!”). Słysząc takie groźby, rodzice, co zrozumiałe, często raz po raz ustępują wobec żądań dziecka, ponieważ boją się konsekwencji odmowy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /7 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody pracy z rodziną

  Kiedy nastoletni pacjent jest objęty dialektyczną terapią behawioralną, członkowie jego rodziny mogą korzystać z wielu metod tej terapii. Przede wszystkim to rodzinne sesje terapeutyczne tworzą kontekst pozwalający na interakcje pomiędzy nastolatidem a członkami rodziny w obecności terapeuty, który...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepejoratywna postawa wobec nastoletniego pacjenta oraz jego rodziny

  Ważne jest, aby wobec nastoletniego pacjenta oraz członków jego rodziny przyjmować postawę niepejoratywną oraz nie przypisywać im winy (Miller i in., 2002). Rodzice czy opiekunowie nastolatka, który ma tendencje samobójcze i wiele innych problemów psychicznych, często doświadczają silnego poczucia wstydu i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 046

  praca w formacie txt

Do góry