Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Monitorowanie treści sesji indywidualnych

  Terapeuta może odnotować postępy, obserwując pozytywne zmiany w treści sesji indywidualnych odbywanych z pacjentem. Do takich zmian należą poprawa wglądu oraz uczestnictwo w przeprowadzanych analizach behawioralnych. Podczas pierwszych sesji pacjent dopiero uczy się przebiegu analizy behawioralnej;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętności związane ze skutecznością w relacjach interpersonalnych

  Kiedy uczymy grupę umiejętności związanych ze skutecznością w relacjach personalnych, zawsze odwołujemy się do odgrywania ról. W scenach bierze udział dwoje nastolatków lub nastolatek i rodzic (niekoniecznie rodzic tego właśnie nastolatka). Prezentując po raz pierwszy jedną z tej grupy umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie funkcjonowania rodziny

  Dialektyczna terapia behawioralna dla nastolatków zajmuje się bezpośrednio środowiskiem pacjentów, ponieważ włącza do leczenia członków rodziny oraz przekazuje umiejętności pozwalające poprawić interakcje w rodzinie, zwłaszcza pomiędzy nastoletnimi dziećmi a rodzicami. Postępy leczenia objawiają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętności związane z regulowaniem emocji

  Tak jak w pozostałych modułach, umiejętności regulowania emocji staramy się uczyć, jak najczęściej opierając się na bezpośrednim doświadczeniu uczestników. Prezentując na przykład model emocji (diagram z zaznaczonymi emocjami i ich połączeniami z zachowaniami, myślami, impulsami, następstwami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samobójstwo nastoletniego pacjenta

  Jeżeli terapeuta pracuje z populacją pacjentów o tendencjach samobójczych, najprawdopodobniej przyjdzie moment, że doświadczy samobójstwa swojego pacjenta. Doświadczenie to jest szczególnie trudne, gdy pacjent ma dopiero naście lat. Ponadto terapeuta, który pracował również z członkami rodziny pacjenta...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawomocnianie - praca nad akceptacją

  Zawarty w piątym module segment uprawomocniania uczy akceptowania doświadczeń swoich i cudzych. Teoria autoweryfikacji według Swanna i współpracowników (1992) mówi, że wyzwania, jakie stają przed autokonstruktami, zwiększają chwiejność emocjonalną. To z kolei zakłóca przetwarzanie poznawcze i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL „GRUPY ABSOLWENTÓW" DLA NASTOLATKÓW

  Ponieważ udokumentowane wskaźniki nawrotów i powtarzających się zachowań u nastolatków z zaburzeniami depresyjnymi są wysokie, badacze kliniczni zalecają, by zapewniać kontynuację leczenia, co pozwala zająć się problemem nawrotów (Birmaher i in., 2000) . Dlatego radzimy, by w pracy z nastolatkami o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /11 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwiększanie współpracy przy odrabianiu zadania domowego

  Motywowanie nastolatków do odrabiania zadania domowego

  Dla wielu nastolatków, szczególnie tych cierpiących z powodu depresji lub tendencji samobójczych, idea zadania domowego jest awersyjna. Dlatego jak najczęściej używamy innego określenia, np. „materiały do ćwiczenia w domu”, żeby oddalić negatywne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /6 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaznajamianie uczestników z regułami obowiązującymi w grupie

  Po omówieniu założeń dialektycznej terapii behawioralnej trenerzy umiejętności przedstawiają reguły obowiązujące w wielorodzinnej grupie treningu umiejętności. Większość tych reguł pochodzi ze standardowej wersji terapii, dokonaliśmy bowiem tylko drobnych modyfikacji. Reguły są spisane na arkuszu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /6 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętności tolerowania dyskomfortu psychicznego

  Kiedy uczymy umiejętności tolerowania dyskomfortu psychicznego, lubimy spędzać część sesji, stosując te umiejętności. Aby na przykład nauczyć samouspokajania, liderzy grupy przynoszą wielorakie „narzędzia” do samouspokajania, oddziałujące na różne zmysły. Do „narzędzi” tych należą piękne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 496

  praca w formacie txt

Do góry