Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Kolonizacja achajska

  Na koniec II tysiąclecia przypada pierwsza kolonizacja achajska na Cyprze i w Pamfylii. Już dawno zauważono, że dialekty cypryjski i pamfylijski są najbliżej związane z dialektem arkadyjskim, z czego łatwo wywnioskować, że skolonizowanie Cypru i Pamfylii dokonało się jeszcze przed najazdem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /5 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura egejska

  Na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. przodkowie późniejszych historycznych Greków, zwani Protohellenami, dążąc zza Dunaju wtargnęli na Półwysep Bałkański. Obszar nad Morzem Śródziemnym zamieszkany był wówczas przez ludność, która mówiła językiem nie należącym ani do grupy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędrówka Dorów

  Zjawisko znane w historii pod nazwą wędrówki Dorów jest częścią wielkiej migracji ludów, której początek dali prawdopodobnie Illyrowje i która objęła, zdaje się, całą Europę środkową i południową. Illyrowie wyruszyli ze swych siedzib nad Dunajem i wdarli się do kraju, który później nosił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /5 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura kreteńska i helladzka

  Kulturę kreteńską albo minoj ską dzieli się, nie licząc neolitu, na trzy okresy: 1) okres wczesnominojski (3000-2100 względnie 3000-2300), 2) średnio-minojski (2100 - 1600 względnie 2300 - 1600) oraz 3) okres późnominojski (1600 -1200). Trzeba zaznaczyć, że każdy z tych okresów dzieli się na trzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /14 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważne czynniki rozwoju kultury greckiej: pismo, igrzyska

  Najprawdopodobniej w wieku IX dokonał się fakt decydujący dla kultury greckiej, a mianowicie przejęcie przez Greków za pośrednictwem Fenicjan alfabetu prasemickiego i udoskonalenie go przez dodanie znaków na samogłoski. Najstarsze dokumenty spisane w alfabecie semickim pochodzą z wieku XIII (napis z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Krety

  Życie warstw uprzywilejowanych na Krecie skupiało się na dworze, a władca był najprawdopodobniej także najwyższym kapłanem. Jak przedstawiały się stosunki polityczne na wyspie, tego dokładnie nie wiemy. Przypuszcza się, że w epoce średniominojskiej władały na Krecie dwie dynastie: jedna w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura mykeńska

  Pierwsze fale ludności greckiej położyły kres kulturze wczesnohelladzkiej i że na jej gruzach zbudowano kulturę średniohelladzką, dla której charakterystyczna jest ceramika minyjska. W okresie tym wpływy kreteńskie już się zaznaczają, ale są jeszcze ograniczone.

  Ten stan rzeczy zmienia się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /9 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczytanie pisma mykeńskiego

  Do r. 1953 świat mykeński przemawiał do nas jedynie monumentalnymi zabytkami architektury i malarstwa, w r. 1953, po odcyfrowaniu przez M. Ven-trisa i J. Chadwicka pisma mykeńskiego, przemówiły do nas również tabliczki gliniane zawierające spisy inwentarzowe pałaców mykeńskich.

  Chociaż bowiem już...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /5 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz świata mykeńskiego w świetle tabliczek

  Mimo że tabliczki zawierające spisy inwentarzowe dają nam obraz jednostronny i z naszego punktu widzenia niepełny, stanowią wielką rewelację naukową. Przede wszystkim obraz społeczeństwa mykeńskiego wyłaniający się z odcyfrowanych tabliczek w porównaniu z tym, co przypuszczaliśmy na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /13 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogactwa naturalne Grecji

  Grecja nie posiada zupełnie złota: kopalnie tego kruszczu znajdują się poza obrębem właściwej Grecji, na wyspie Tazos, w Macedonii i Tracji. Za to miedzi mają Grecy pod dostatkiem, przede wszystkim na Eubei, gdzie miasto Chalkis wzięło swe imię od miedzi. Występuje tam również żelazo, podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt

Do góry