Finanse /82 prac/

 • Wykłady

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Ania555666 Dodano /06.01.2015 Znaków /

  praca w formacie odt
 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa: podstawowe narzędzie analizy papierów wartościowych

  Głównym narzędziem, od dawna wykorzystywanym przez inwestorów do oceny i interpretacji sprawozdań finansowych spółek, jest analiza wskaźnikowa. Celem tego typu analizy jest zredukowanie dużej liczby pozycji sprawozdania do relatywnie niewielu zależności charakteryzujących sytuację spółki.

  Analiza...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury kwalifikacyjne

  Aby wyselekcjonować określoną liczbę walorów z ogromnego zbioru dostępnych akcji i obligacji, analitycy stosują procedury kwalifikacyjne. Proces kwalifikacji papierów wartościowych powinien uwzględniać cele i charakterystykę tolerancji ryzyka danego inwestora. Provident Capital Management stosuje na...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy sprawozdawczości finansowej

  O tym, że inwestorzy i analitycy finansowi są niezadowoleni z obecnego poziomu sprawozdawczości finansowej, można się przekonać na podstawie poniższego cytatu:

  Jeśli księgowi chcą utrzymać swoją rolę w procesie zasądzania inwestycjami, to zamiast bronić istniejących rytuałów, powinni...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwe przedstawianie danych finansowych a braki standaryzacji sprawozdań

  Od wielu lat trwają spoty o to, czy większym problemem jest „niewłaściwy sposób przedstawiania danych finansowych”, czy „braki standaryzacji” sprawozdań finansowych.

  Problemy związane z prezentacją danych finansowych rzeczywiście istnieją, jednakże amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy analizy papierów wartościowych

  W procesie analizy papierów wartościowych rozważane są zarówno czynniki jakościowe, jak i ilościowe. Termin czynniki jakościowe odnosi się do informacji subiektywnych, opisujących takie zmienne jak jakość zarządzania czy wyniki projektów badawczo-rozwojowych, ale także do prognoz danych ilościowych...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywidenda

  Kwota wypłacana aktualnym akcjonariuszom. Płacona jest zazwyczaj kwartalnie, najczęściej w postaci gotówki, w zależności od liczby posiadanych akcji. W każdym momencie może zostać ogłoszona wypłata .specjalnych dywidend. Dywidenda może też mieć postać dodatkowych akcji.

  Dzień po ustaleniu prawa...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza papierów wartościowych: metoda oraz podstawowe zagadnienia

  Celem analizy papierów wartościowych jest selekcja i sklasyfikowanie aktywów finansowych pod względem jakości inwestycyjnej i oczekiwanej stopy zwrotu. Analityk papierów wartościowych wykorzystuje oczekiwania dotyczące stanu gospodarki oraz poszczególnych branż do prognozowania zysków, dywidend i...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejęcie

  Następuje, kiedy jedna firma kupuje wszystkie lub dostatecznie dużo akcji innej firmy by przejąć kontrolę nad jej działaniem. Przejęcia mogą być czyste lub mieszane. Czyste przejęcia to zaoferowanie za wyemitowane akcje całej sumy w gotówce lub wymiana akcji jeden za jeden przy wykorzystaniu akcji...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oceny jakości akcji

  Podobnie jak ocena jakości obligacji, także ocena akcji skoncentrowana jest na ryzyku niezrealizowania oczekiwanych przychodów z inwestycji w dany papier wartościowy. Im wyższe jest prawdopodobieństwo otrzymania przewidywanego strumienia dywidend oraz wzrostu zysków, a także im silniejsza jest sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt

Do góry