Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Aksjologiczne problemy etyki: wolność.

  Aksjologiczne problemy etyki: wolność.

  Każdą z aksjologii wolności uznaje się za wartość ważną. W aksjologii np. personalistycznej jest ona konsekwencją ludzkiej godności, w aksjologii zaś np. liberalnej wyznacza jakość bytu człowieka i tym samym jego godności. Takie ujęcie problemu nie oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Aryi Dodano /02.01.2016 Znaków /9 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne: Przedmiot "filozofii średniowiecznej"

  Pytanie o przedmiot 'filozofii średniowiecznej' każe zastanowić się nad tym, corozumiemy przez samo to pojęcie, a także, czy jest ono prawomocnie używane.W. Seńko pisze: „na postawione wyżej pytania odpowiadano w wieloraki sposóbi spór na temat charakteru filozofii tej epoki nie jest jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /7 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne: Metoda badawcza i wątki "ekumeniczne"

  Swieżawski uważa, iż charakterystyczne dla wieków średnich stopienie filozofiiw jednej retorcie z teologią spowodowało, że pewne problemy były silniejrozwijane, nieraz kosztem innych, ale zagadnienia były wszędzie te same, filozofiapozostała jednością. Ważne jest natomiast, aby zagadnienia filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /9 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej a historiografia filozofii

  Dzieje europejskiej filozofii klasycznej obejmują trzy epoki, które mimo wyraźnychcezur historycznych i intelektualnych stanowią jedną tradycję filozoficzną. Tetrzy epoki to starożytność, czasy Ojców Kościoła i średniowiecze. Połączenietych trzech okresów w j e d n ym opracowaniu - co jest przede...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /14 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne

  Uprawianie historii filozofii średniowiecznej wymaga pewnych ustaleń co doprzedmiotu badań. Należy więc jasno określić pojęcia, które wyznaczają zakresprowadzonych studiów. W Dziejach pojęciami kluczowymi są "filozofia chrześcijańska'i 'filozofia średniowieczna'. Dalsza część Posłowia ukazuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne: Pojmowanie "filozofii chrześcijańskiej"

  Stefan Swieżawski rozważa to zagadnienie w krótkim wstępie poprzedzającymwykład historii filozofii wczesnego chrześcijaństwa. Refleksja nad problematykądotyczącą pojęcia "filozofii chrześcijańskiej' jest naturalną konsekwencją poprzednichrozważań. A jest nią śledzenie rozwoju filozofii greckiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /13 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dante Alighieri

  Dante Alighieri (1265-1321) pochodził z patrycjuszowskiego rodu florenckiegoi jego właściwe imię Durante przemieniono z czasem na Dante. Był gruntowniewykształcony, mając 22 lata wstąpił na Uniwersytet Boloński. Znamy goprzede wszystkim jako poetę i wiemy z Vita nuova, że jego pierwszą, wielką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /9 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy - Jan Tauler

  Jan Tauler (żył w latach 1300-1361) pochodził ze Strasburga i tu spędził większączęść swego życia. Wywarł on wielki wpływ na styl życia duchowego w żeńskichklasztorach holenderskich. J e d n ym z założeń jego doktryny, którą wyraziłw kazaniach, była różnica substancjalna między duszą i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzenie renesansu

  Rozwój gramatyki spekulatywnej w wieku XIV, który nastąpił równoleglez rozkwitem logiki (wieki XIV i XV są przed XIX i XX w. okresem najwyższegopoziomu badań logicznych), bynajmniej nie stanowił odrodzenia gramatykipraktycznej, związanej z uprawą języka i literatury. N i e był to humanistyczny,lecz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /12 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy - Henryk Suzo

  Zwykle z nazwiskiem Jana Taulera łączy się postać współczesnego mu, drugiegoczołowego mistyka niemieckiego Henryka Suzo, błogosławionego dominikanina(żył w latach 1293/1295-1365). Henryk jest najbardziej znanym z omawianychprzez nas mistyków niemieckich. Należał do klasztoru w Konstancji,był w szkole...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 961

  praca w formacie txt

Do góry