Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Tomiści - Tomiści włoscy

  Pośród wielu włoskich tomistów XIV w., na pierwszy plan wysuwa się Jan z N e apolu,który był nauczycielem teologii w Paryżu w 1310 r., a później w 1317 r.,jako dominikanin został lektorem w studium neapolitańskim. Jan jest bardzowierny Tomaszowi i podobnie jak Hervaeus Natalis oddaje się całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Wilhelm z Alnwick

  Oryginalnym i samodzielnym umysłem był mistrz oksfordzki (otrzymał tenstopień ok. 1316 r.) Wilhelm z Alnwick, zmarły w roku 1332. Napisał on Quaestionesdisputatae de esse intelligibili (Kwestie o bycie intelektualnie poznawalnym),w których głosi tezę, że byt intelektualny nie dodaje nic rzeczywistego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Tomiści XV wieku

  Wśród dominikanów włoskich w XIV w. jest bardzo wielu, których zależnośćod Tomasza wzmaga się coraz bardziej i prowadzi do przezwyciężenia pewnejmartwoty intelektualnej. Ciekawe jest, że rozkwit tomizmu zaczyna się dopierow XV w., k i e d y życie umysłowe Europy ma j u ż poza sobą wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /6 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Jan z Ripa

  Również oryginalnym, ale wyraźnie zależnym od Szkota umysłem był Jan z Ripa(lub z Marchii) urodzony w Ripatransone, a wykładający Sentencje w Paryżuokoło 1355 r. T r u d n o stwierdzić, do jakiego stopnia Jan był zależny od Szkota.W każdym razie zaliczano go do tzw. formalistów formalizantes, a wedle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści

  Wybiegliśmy w naszych rozważaniach daleko w przyszłość i widzieliśmy, jakwyglądały dzieje tomizmu w poszczególnych ośrodkach, aż po wiek XVI. Takpotoczyły się koleje głównej, obok szkotyzmu klasycznej szkoły filozoficznej.Ale było też wiele postaci, które do dziś trudno nam zrozumieć i określić...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /3 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Tomiści francuscy

  Z całego zastępu tomistdw francuskich, omówimy trzech wybitniejszych.Pierwszy z nich to Wilhelm Peyre z Godin (Guillelmus Petri de Godino), którybył profesorem paryskim, później kardynałem, zmarł około 1306 r. Z e względuna wierność doktrynie Tomasza nazywano go Thomasinus. Mamy zachowanąw rękopisie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Hervaeus Natalis

  Płodnym i wybitnym umysłem był zdecydowany obrońca św. Tomasza (któryj e d n a k nie zawsze szedł wiernie za Tomaszem) Hervaeus Natalis. Był on generałemzakonu dominikanów i profesorem paryskim, zmarł w 1323 r. Starał sięgorliwie o kanonizację św. Tomasza, a całą swą działalność naukową...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Paryż

  Wróćmy do Paryża, który jest ośrodkiem, gdzie rodzi się właściwy ockhamizmfilozoficzny Nie trzeba przy t ym sądzić, że wówczas w Uniwersytecie Paryskimbyli tylko sami fizycy Nie ma tu jakiegoś zerwania z poprzednią epoką, pracerozpoczęte w XIII w. trwają, ale ożywia je zupełnie inny, krytyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm - Ryszard Fitz - Ralph (Siraph)

  Urodził się w 1300 r., studiował i zdobywał stopnie w Oksfordzie, gdzie w latach1332-1334 pełnił funkcję kanclerza. Ryszard Fitz-Ralph wiele lat spędziłw Awinionie, w 1347 r. został biskupem Armagh i prymasem Irlandii, ale powróciłdo Awinionu i t am umarł w 1360 r.

  W jego poglądach na pewność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Jan Burydan

  Główną postacią paryskiego ockhamizmu był Jan Burydan, który urodził sięprzed 1300 r. w Bćthune w prowincji Artois. Był bardzo samodzielnym uczniemOckhama i dwukrotnie rektorem Uniwersytetu Paryskiego, w roku 1328i w 1340. Z długim jego życiem (zmarł po roku 1358) wiąże się szereg legend,między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 472

  praca w formacie txt

Do góry