Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Mistycy - Jan Tauler

  Jan Tauler (żył w latach 1300-1361) pochodził ze Strasburga i tu spędził większączęść swego życia. Wywarł on wielki wpływ na styl życia duchowego w żeńskichklasztorach holenderskich. J e d n ym z założeń jego doktryny, którą wyraziłw kazaniach, była różnica substancjalna między duszą i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzenie renesansu

  Rozwój gramatyki spekulatywnej w wieku XIV, który nastąpił równoleglez rozkwitem logiki (wieki XIV i XV są przed XIX i XX w. okresem najwyższegopoziomu badań logicznych), bynajmniej nie stanowił odrodzenia gramatykipraktycznej, związanej z uprawą języka i literatury. N i e był to humanistyczny,lecz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /12 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy - Henryk Suzo

  Zwykle z nazwiskiem Jana Taulera łączy się postać współczesnego mu, drugiegoczołowego mistyka niemieckiego Henryka Suzo, błogosławionego dominikanina(żył w latach 1293/1295-1365). Henryk jest najbardziej znanym z omawianychprzez nas mistyków niemieckich. Należał do klasztoru w Konstancji,był w szkole...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Jan Rodington

  Jan Rodington od 1340 r. nauczał w Oksfordzie, następnie został prowincjałemfranciszkanów (f 1348 r.).

  Jest on zdecydowanym przedstawicielem augustyńskiego iluminizmu,takiego, jaki znamy z X I I I w. Aby mieć pewność poznawczą, konieczna jest iluminacjaspecjalna. Całą naukę o iluminacji widać o wiele...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Petrarka

  Głównym przedstawicielem nowych prądów we Włoszech był Franciszek Petrarka(20 lipca 1304-18 lipca 1374). Pięknie powiedział o n im Erazm z Rotterdamu:„u Italów książę rozkwitającej na powrót sztuki wymowy" {reflorescentiseloąuentiaeprinceps apud Italos). Na ogół znane są jego sonety do Laury, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /11 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy - Jan Ruysbroeck

  Pod wyraźnym wpływem Henryka Suzo znajdował się najwybitniejszy mistykholenderski Jan Ruysbroeck (żył w latach 1293-1381) zwany Cudowny (Admirabilis).Jan Gerson atakował go z racji rzekomego panteizmu, ale z powodu brakuwłaściwego tekstu Ruysbroecka nie można tu definitywnie stwierdzić, kto miałrację...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /3 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Hugolin z Orvieto

  Jeszcze wyraźniej antyfilozoficzne tezy spotykamy u mało znanego francuskiegoaugustynisty, Hugolina z Orvieto. Jest on augustynistą, którego całkowicieobjął nurt „nowej teologii", co przejawiło się w jego antyfilozoficznym nastawieniu.Samo określenie filozofii jest dostatecznie ostre:

  Filozofia mówiąc...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Zasady edycji

  Podstawą Dziejów europejskiej filozofii klasycznej są rękopisy wykładów z historiifilozofii starożytnej i średniowiecznej prowadzonych przez Stefana Swieżawskiegona różnych uczelniach polskich w latach 1946-1976. Rękopisy z wykładamizostały w roku 1984 przekazane Bibliotece Jagiellońskiej i od tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /11 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy - Dionizy Kartuz

  Dionizy Kartuz odznaczał się dziwnym połączeniem polotu i entuzjazmu z niezmiernąpilnością i oczytaniem. Urodził się w 1402 r. W 1424 r. zdobył tytuł mistrzaartium w Kolonii. Wstąpił do zakonu kartuzów w Ruremonde i tamże zmarłw 1471 r. Otrzymał przydomek Doktora Ekstatycznego (Doctor...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /3 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Tomasz Bradwardine

  Tomasz Bradwardine urodził się około 1290 r., był ściśle związany z Uniwersytetem Oksfordzkim, a specjalnie z Merton College. Później został kapelanem królaEdwarda III, a następnie arcybiskupem Canterbury. Zmarł 26 sierpnia 1349 r.

  Pisał wiele i w różnych dziedzinach. W jego pismach zbiegają się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /4 441

  praca w formacie txt

Do góry