Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Aksjologiczne problemy etyki: wolność.

  Aksjologiczne problemy etyki: wolność.

  Każdą z aksjologii wolności uznaje się za wartość ważną. W aksjologii np. personalistycznej jest ona konsekwencją ludzkiej godności, w aksjologii zaś np. liberalnej wyznacza jakość bytu człowieka i tym samym jego godności. Takie ujęcie problemu nie oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Aryi Dodano /02.01.2016 Znaków /9 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne

  Uprawianie historii filozofii średniowiecznej wymaga pewnych ustaleń co doprzedmiotu badań. Należy więc jasno określić pojęcia, które wyznaczają zakresprowadzonych studiów. W Dziejach pojęciami kluczowymi są "filozofia chrześcijańska'i 'filozofia średniowieczna'. Dalsza część Posłowia ukazuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne: Pojmowanie "filozofii chrześcijańskiej"

  Stefan Swieżawski rozważa to zagadnienie w krótkim wstępie poprzedzającymwykład historii filozofii wczesnego chrześcijaństwa. Refleksja nad problematykądotyczącą pojęcia "filozofii chrześcijańskiej' jest naturalną konsekwencją poprzednichrozważań. A jest nią śledzenie rozwoju filozofii greckiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /13 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne: Przedmiot "filozofii średniowiecznej"

  Pytanie o przedmiot 'filozofii średniowiecznej' każe zastanowić się nad tym, corozumiemy przez samo to pojęcie, a także, czy jest ono prawomocnie używane.W. Seńko pisze: „na postawione wyżej pytania odpowiadano w wieloraki sposóbi spór na temat charakteru filozofii tej epoki nie jest jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /7 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Kwestie metodologiczne: Metoda badawcza i wątki "ekumeniczne"

  Swieżawski uważa, iż charakterystyczne dla wieków średnich stopienie filozofiiw jednej retorcie z teologią spowodowało, że pewne problemy były silniejrozwijane, nieraz kosztem innych, ale zagadnienia były wszędzie te same, filozofiapozostała jednością. Ważne jest natomiast, aby zagadnienia filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /9 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej a historiografia filozofii

  Dzieje europejskiej filozofii klasycznej obejmują trzy epoki, które mimo wyraźnychcezur historycznych i intelektualnych stanowią jedną tradycję filozoficzną. Tetrzy epoki to starożytność, czasy Ojców Kościoła i średniowiecze. Połączenietych trzech okresów w j e d n ym opracowaniu - co jest przede...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /14 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Jan Wiklif

  Wiklif urodzony około 1320 r. był ściśle związany z Oksfordem, zmarł w 1384 r.Większość jego pism filozoficznych została wydana w trzydziestu pięciu tomachprzez Wyclif Society w latach 1882-1924. Do najważniejszych należąTrialogus, De ente praedicamentali, De compositione hominis oraz De ideis. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /6 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - Kres epoki

  Wspominaliśmy już o tym, jak ważną rolę wobec „nowej teologii" i duchowości,wobec sporów epoki odegrał Jan Gerson. Bez niego bardzo trudnozrozumieć myśl Ruysbroecka. Trzeba pamiętać, że Gerson poszukiwał nowej teologicznejmetody, że negatywnie ustosunkował się przede wszystkim do skrajnegorealizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /18 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy

  Przyjęło się przeciwstawianie mistyki scholastyce, ale rozważmy, czy to stanowiskojest słuszne i uzasadnione. Mistykę określa się za pomocą wielu definicjimniej lub bardziej dowolnych. Zasadniczo, mistyka to doświadczenie Boga,poznanie i miłość. Tego rodzaju doświadczenie może być tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dante Alighieri

  Dante Alighieri (1265-1321) pochodził z patrycjuszowskiego rodu florenckiegoi jego właściwe imię Durante przemieniono z czasem na Dante. Był gruntowniewykształcony, mając 22 lata wstąpił na Uniwersytet Boloński. Znamy goprzede wszystkim jako poetę i wiemy z Vita nuova, że jego pierwszą, wielką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /9 972

  praca w formacie txt

Do góry