Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Struktura zatrudnienia

  Charakterystyka

  Struktura zatrudnienia określa w ujęciu ;

  makroekonomicznym- podział ludności według zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego kraju mikroekonomicznym- podział zatrudnienia w danym zakładzie pracy np. pod względem posiadanego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kognitywna teoria przedsiębiorstwa

  Ogólna charakterystyka

  Autorem kognitywnej teorii przedsiębiorstwa jest H.Simon. Według tej teorii przedsiębiorstwo jest organizacją tworzoną przez ludzkie decyzje, uwarunkowane zdolnościami poznawczymi oraz decyzyjnymi człowieka. Przedsiębiorstwo jako organizacja kreowana przez człowieka nie jest w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt Veblena

  Charakterystyka

  Efekt Veblena polega na tym, "że niektóre domowe|gospodarstwa domowe nabywają tym większe ilości danego dobra, im jest ono droższe. Korzyść konsumpcyjna polega wówczas na demonstrowaniu swoich możliwości konsumpcyjnych" (B.Klimczak, 1995, s.78).

  Efekt Veblena zwany jest także jako efekt...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorca

  Definicja

  Przedsiębiorca to człowiek, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę . Dostrzega on sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jest umiejętność pozyskania -...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /5 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób państwo realizuje funkcję sprawiedliwości i stabilizacji?

   

  Państwo realizuje funkcję sprawiedliwości poprzez :

  A) progresywny system podatkowy

  B) transfer dochodów – oznacza przesunięcie dochodów od osób posiadających je w nadmiarze do osób , które ich nie posiadają lub mają w niewystarczających ilościach ( program pomocy społecznej)

  Państwo realizuje...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów istotę cen maksymalnych i minimalnych

   

  Cena minimalna ustalana jest w sytuacji gdy ,według producentów zbyt niskie ceny równowagi utrzymują się zbyt długo. Cena minimalna jest najniższą ceną jaką muszą zapłacić nabywcy , jest wyższa od cen równowagi na rynku , i ma zapewnić producentom pokrycie kosztów produkcji i oczekiwany zysk. W...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób państwo ogranicza siłę monopoli na rynku?

   

  Ograniczenie monopoli na rynkach realizuje się za pomocą interwencji na rynkach :

  A) prowadzenie polityki antymonopolowej ( np. ustawodawstwo monopolowe) ;

  B) prowadzenie regulacji mikroekonomicznej , która polega na tym ,że państwo kontroluje wejście i wyjście firm ze zmonopolizowanej branży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób państwo może promować produkcję dóbr pożądanych społecznie?

   

  Dobra pożądane społecznie to takie dobra , o których społeczeństwo sądzi ,że każdy powinien je posiadać bez względu czy chce, czy nie np. oświata , ochrona zdrowia ,ochrona narodowa , czysta woda , powietrze itp. Promowanie dóbr pożądanych społ.

  Może przybierać różne formy np. bezpłatne...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są efekty zewnętrzne? Podaj przykłady

   

  Efekty zewnętrzne to bezpośrednie przenoszenie skutków działalności jednych podmiotów gospodarczych na inne, z pominięciem rynku.

  Podział efektów :

  A) POZYTYWNE- w postaci korzyści zewnętrznych np.(edukacja- nauka wzbogadza nie tylko tych którzy chodzą do szkoły lecz całe społ. Wysoki poziom...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego dobro publiczne można traktować jako pozytywny efekt zewnętrzny?

   

  Pozytywnym efektem zewnętrznym nazywamy pozytywne przenoszenie skutków działalności jednych przedmiotów gospodarczych na inne.

  Dobra publiczne w postaci bezpłatnej służby zdrowia , edukacji , ochrony środowiska itp. możemy potraktować korzyści zewnętrzne płynące z przynależności do państwa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt

Do góry