Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Nadwyżka

  Charakterystyka

  Nadwyżka jest, mówiąc najogólniej, sytuacją na rynku danego dobra lub usługi, kiedy bieżące ceny rynkowe różnią się od ceny równowagi. Termin ten jest powszechnie stosowany w ekonomii w odniesieniu do nadwyżki popytu oraz nadwyżki podaży, więc na tym przykładzie będzie go...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /3 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza dochodu absolutnego Keynesa

  Charakterystyka

  Zgodnie z tą hipotezą, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, przy czym gdy dochody te wzrastają, wydatki konsumpcyjne też wzrastają, ale ich udział w dochodzie jest w miarę wzrostu dochodów coraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko polityczne

  Charakterystyka

  Ryzyko polityczne wiąże się ze sposobem interwencji rządów w poszczególnych krajach, zarówno w sferze całej gospodarki, jak też również oddzielnych sektorów. W rezultacie kreuje ono prawdopodobieństwo wystąpienia takich zmian w strukturach gospodarczych w skali makro i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.03.2012 Znaków /6 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria internalizacji

  Charakterystyka

  Teoria internalizacji jest jedną z mikroekonomicznych teorii służących poznaniu zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Teorie mikroekonomiczne różnią się tym od teorii makroekonomicznych, że korzystają także z teorii przedsiębiorstwa i struktury rynku.

  Autorem koncepcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.03.2012 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt majątkowy

  Charakterystyka

  Efekt majątkowy (bogactwa) (Cecil Pigou) oznacza zmianę wydatków konsumpcyjnych spowodowaną zmianą realnej wartości majątku.

  Zgodnie z jego hipotezą, wzrost realnej wartości majątku posiadanego przez domowe|gospodarstwa domowe powoduje, przy innych czynnikach niezmiennych, wzrost...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje rozwijające się

  Charakterystyka

  Kraje rozwijające się - termin polityczno-ideologiczny określający państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, "biedne Południe".

  Geneza terminu

  Termin "kraje rozwijające się" wywodzi się z pojęcia "krajów słabo rozwiniętych", które pojawiło się niemal równolegle do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewaga komparatywna

  Przewaga komparatywna

  Przewaga komparatywna (przewaga względna) przewaga uzyskana poprzez zdolność do produkowania wyrobu po niższym koszcie, niż jest w stanie robić to konkurent. To samo dotyczy gospodarki światowej. Każdy kraj powinien produkować i eksportować te dobra, które wytwarza najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Merkantylizm

  Charakterystyka

  Merkantylizm - jest to zestaw wyobrażeń na temat polityki ekonomicznej, który pojawił się we wczesnym okresie nowożytności, wywodzący się z bulionizmu - teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu. Termin merkantylizm został ukuty w 1776 r. przez Adama...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /11 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria neoczynnikowa

  Charakterystyka

  Teorie neoczynnikowa- współczesna teoria handlu międzynarodowego. Wywodzą się z rozsze-rzenia podejścia trzech ekonomistów, a mianowicie B. Ohlina i P.A. Samuelsona , E. Heckschera. Auto-rzy ci są twórcami teorii obfitości zasobów. Zgodnie z ich poglądami, podstawową przesłanką...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duopol Stackelberga

  Charakterystyka

  Duopol Stackelberga to szczególny przypadek oligopolu uwzględniający istnienie dwóch firm konkurujących na danym rynku, z których jedna przyjmuje rolę przywódcy ilościowego a druga jego naśladowcy. Przywództwo ilościowe oznacza sytuację, gdzie jedna z firm dokonuje wyboru co do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 963

  praca w formacie txt

Do góry