WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Opinia publiczna

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /monikaf18 Dodano /09.03.2015 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest globalizacja? Argumenty zwolenników i przeciwników

   

  Globalizacja w swoim podstawowym znaczeniu to swobodny przepływ dóbr, usług, kapitału, informacji i technologii, prowadzący do coraz ściślej ze sobą powiązanego światowego systemu gospodarczego. Globalizacja stała się obecnie słowem kluczem w opisie współczesnego świata, bo wykracza ona daleko...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw przyczyny dysproporcji pomiędzy bogatą Północą a biednym Południem

   

  Problem nędzy wiąże się z podziałem świata na Północ i Południe. Ma on charakter umowny. Jedną z przyczyn jest kolonialna przeszłość krajów Południa. Państwa kolonialne prowadziły zwykle w koloniach politykę nastawioną na krótkoterminowe korzyści, traktując je jako źródło tanich surowców...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest terroryzm? Przedstaw sposób działania terrorystów

   

  Terroryzm jest najczęściej definiowany jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie na danej grupie ludzi realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest policja i jakich może dokonywać czynności?

   

  Policja jest wyspecjalizowanym organem wykonawczym władzy państwowej, który stoi na straży porządku prawnego, ale nie jest bezpośrednio związany czy podległy organom wymiaru sprawiedliwości.

  Przepisy dotyczące działania policji w naszym kraju znajdujemy w różnych aktach prawnych: w konstytucji, w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy rodzaje terroryzmu?

   

  Znawcy przedmiotu dzielą terroryzm na polityczny, kryminalny oraz na indywidualny i zbiorowy.

  Większość z powszechnie znanych organizacji zajmujących się terroryzmem, uprawiała i uprawia terroryzm polityczny. Ma on na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu politycznego, wymuszenie wprowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego obywatele pozostają w domu w dzień wyborów?

   

  Wielu z tych,którzy nie głosują poda powód, iż ich pojedynczy głos nic nie zmieni. Chociaż nawet skład parlamentu zależy zależy od niego w niewielkim stopniu.

  >

  Taka kalkulacja zatem skłania wielu ludzi do pozostania w domu w dzień wyborów.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień najważniejsza zagrożenia ekologiczne

   

  - dziura ozonowaa

  - zanieczyszczenie powietrza

  - zanieczyszczenie wód

  - zanieczyszczenie gleb

  - efekt cieplarniany

  - kwaśne deszcze

  - działalność człowieka – nadmierna eksploatacja natury

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: unilateralizm i multilateralizm

   

  Unilateralizm zakłada, że pokojowy porządek na świecie można wprowadzić jedynie za pomocą politycznej i militarnej siły, którą w dzisiejszym świecie dysponują Stany Zjednoczone. Państwo to powinno więc przy wsparciu różnych koalicjantów wprowadzać reguły międzynarodowego współżycia i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw najważniejsze spory moralne we współczesnym świecie

   

  Relatywizm kulturowy - pogląd głoszący, iż żadna praktyka kulturowa nie jest dobra ani zła sama w sobie, ale musi być oceniona w kontekście w jakim funkcjonuje. Takie spojrzenie doprowadziło obserwatorów do powstrzymania się od ocen oraz sądów wartościujących obce praktyki z punktu widzenia własnej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 876

  praca w formacie txt

Do góry