Wiedza o kulturze /262 prac/

 • Ocena brak

  TEODOR STUDYTA

  [759-826], mnich w klasztorze Studion w Konstantynopolu i płodny pisarz kościelny [dzieła w PG XCIX], m.in. autor kilkunastu homilii o świętych. Cytowana przez Jakuba de Voragine jego homilia o św. Bartłomieju przekładana była w średniowieczu dwukrotnie na język łaciński.

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIOTR z Troyes

  Z przydomkiem Comcstor lub Manducator [Pożeracz książek], żyjący w XII w. [zmarł w 1179 lub 1189]; był kanclerzem katedry paryskiej i wykładał w tamtej szej szkole katedralnej. Najbardziej znanym jego dziełem była Historia szkolna {Historia lasńca], streszczająca dzieje biblijne Starego i Nowego...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REMIGIUSZ z Auxerre

  Wybitny uczony z drugiej połowy IX w., mnich w klasztorze św. Gcrmana w Auxerrc, nauczał najpierw tam, a następnie w Reims i w Paryżu. Pozostawi] po sobie długi szereg komentarzy przede wszystkim do póżnoantycznych gramatyków [Donat, Pryscjan, Fokas, Eutyches], ale także do poetów [Terencjusz...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SICCARD z Cremony

  Dostojnik kościelny z końca XII i początku XIII w. [zmarły w r. 1215], byl autorem obszernego podręcznika liturgicznego pt. Miirate sive de ecclesiastids ąffiens [PL CCXIII], Jakub de Voragine cytuje je jako De tnitrali officio.

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIS CUDÓW NMP

  Średniowiecze posiadało bardzo wiele zbiorów opisujących cuda zdziałane za pośrednictwem Matki Bożej; trudno dziś orzec, który z nich iniał pod ręką Ja kub de Voragine. W epoce poprzedzającej jego działalność literacką największą popularnością cieszył się zbiór Waltera z Coincy, zakonnika...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEGBERT z Gembloux

  [ok. 1030-1112], zakonnik tamtejszego klasztoru benedyktynów, wybitny i płodny pisarz, zwłaszcza na niwie historiografii i hagiografii. Sławna jest przede wszystkim jego Kronika -uchodząca za najlepsze tego rodzaju dzido w całym średniowieczu. Spuścizna jego najdostępniejsza w PL CLX. Jakub de Voragine...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OROZJUSZ

  Autor kościelny żyjący na przełomie.IV i V w.; napisał za zachęt;) Sw. Augu styna duże dzieło historyczne pt. Historiarum adversus pagąnos libri VII, w którym wywodził, że klęski spadające w owej epoce na imperium rzymskie były karą Bożą za błędy i grzechy pogan. Jako pierwsza próba ujęcia...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SULPICJUSZ SEWERUS

  [ok. 363-ok.425], wybitny pisarz chrześcijański u schyłku starożytności, pochodził z południowej Francji. W młodości był cenionym adwokatem, ale potem pod wpływem św. Marcina z Tours, którego był entuzjastycznym uczniem, a może i na skutek przedwczesnej śmierci swej młodej żony poświęcił...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAWEŁ DIAKON

  Wybitny i wielostronny pisarz doby karolińskiej |zn>art u uunegn schyłku VIII w.], był m.in. autorem Historii langobardzkiej w 6 księgach, obejmującej dzieje tego plemienia, które opanowało północną Italię, od opuszczenia Skandynawii aż do r. 744 [krytyczne wydanie Waitza w »Monumenta Germaniae...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIOTR z Cluny

  Z przydomkiem Czcigodny [Venerabilis, ok. 1090-1156]; współczesny i przyjaciel św. Bernarda z Clairvaux; odegrał znaczną rolę w życiu kościelnym swej epoki. Jako pisarza znamionuje go bardzo szerokie oczytanie, zwłaszcza w autorach klasycznych, a jako człowieka nieczęsta w wiekach średnich...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt

Do góry