Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Elementy szczególnej teorii względności

  Mechanika klasyczna oparta na zasadach dynamiki Newtona poprawnie opisuje zja-wiska, w których prędkości ciał są małe w porównaniu z prędkością  światła. Jednak w zjawiskach atomowych, jądrowych i w astrofizyce spotykamy się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła i wtedy zamiast mechaniki...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /17 746

  praca w formacie pdf
 • Zasada zachowania pędu II

  Dotychczas zajmowaliśmy się układami o stałej masie. Obecnie zajmiemy się ukła-dami, których masa zmienia się podczas obserwacji.

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /10 086

  praca w formacie pdf
 • Zasada zachowania pędu

  Dotychczas przedmioty traktowaliśmy jak punkty materialne, tzn. cząsteczki bez-wymiarowe (objętość = 0) obdarzone masą co wystarczało w przypadku ruchu postę-owego bo ruch jednego punktu odzwierciedlał ruch całego ciała. W ogólnym przypadku ruch układu cząsteczek może być bardzo skomplikowany np.   ...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /9 891

  praca w formacie pdf
 • Zasada zachowania energii

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /17 445

  praca w formacie pdf
 • Praca i energia

  Podstawowym zagadnieniem dynamiki jest określenie ruchu punktu, jeżeli znana jest siła działająca na ten punkt. W pierwszym kroku wyznaczamy przyspieszenie  a = F/m

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /8 302

  praca w formacie pdf
 • Ciazenie powszechne (grawitacja)

  Newton - 1665 spadanie ciał. Skoro istnieje siła przyciągania pomiędzy dowolnym iałem i Ziemią, to musi istnieć siła między każdymi dwoma masami m1 i m2. Skoro siła est proporcjonalna do masy ciała to musi być proporcjonalna do każdej z mas m1 i m2 ddzielnie czyli: F ∼ m1m2

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /14 962

  praca w formacie pdf
 • Dynamika punktu materialnego II

  Gdy dwa ciała są dociskane do siebie to występują między nimi  siły kontaktowe. Źródłem tych sił jest odpychanie pomiędzy atomami. Przy dostatecznie małej odległości występuje przekrywanie chmur elektronowych i ich odpychanie rosnące wraz z maleją-cą odległością. To jest siła elektromagnetyczna...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /13 097

  praca w formacie pdf
 • Dynamika punktu materialnego

  Dotychczas staraliśmy się opisywać ruch za pomocą wektorów r, v, oraz a. Były to rozważania geometryczne. Teraz omówimy przyczyny ruchu, zajmiemy się dynamiką. Nasze rozważania ograniczymy do przypadku dużych ciał poruszających się z małymi (w porównaniu z prędkością światła w próżni)...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /7 787

  praca w formacie pdf
 • Ruch na plaszczyznie

  Ruch w dwóch wymiarach będziemy opisywać w układzie współrzędnych x i y. Np. y - wysokość, x - odległość w kierunku poziomym. Pokażemy, że taki ruch można traktować jak dwa niezależne ruchy jednowymiarowe.

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /6 929

  praca w formacie pdf
 • Ruch jednowymiarowy

  Zajmiemy się opisem  ruchu rozumianym jako  zmiany położenia jednych ciał względem innych, które nazywamy układem odniesienia. Zwróć uwagę, że to samo ciało może poruszać się względem jednego układu odniesienia a spoczywać względem innego. Oznacza to, że ruch jest pojęciem...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /5 583

  praca w formacie pdf

Do góry