Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  VR - Wirtualne ciało

  W Stanach Zjednoczonych morderca skazany na śmierć na krześle elektrycznym przeznaczył swo­je ciało do badań naukowych. Jego zwłoki zosta­ły odpowiednio spreparowane i użyte do stworze­nia wirtualnego ciała dla celów badawczych. To pozwala przypuszczać, że niedługo studenci me­dycyny będą mogli...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w konstrukcji samolotów

  System VR jest często wykorzystywany w prze­myśle lotniczym, gdzie konstruuje się wiele róż­nych prototypów (modeli w rzeczywistej skali). Za każdym razem, kiedy inżynierowie wymyślali nowy samolot, helikopter należało zbudować prototyp, aby sprawdzić czy samolot pracuje, czy lata dosyć szybko i czy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu

  Systemy VR mają bardzo duże zastosowanie w architekturze i projektowaniu przemysłowym. Projektowanie wspomagane komputerowo (Computer Aided Design - CAD) było bardzo istotnym narzędziem w latach 70., ponieważ po­zwalało kreślić obiekty trójwymiarowe na ekra­nie komputera. Pierwsze zarejestrowane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy typy VR (wirtualnej rzeczywistości)

  Istnieją trzy główne typy VR. Pierwszy, najbar­dziej popularny, składa się z hełmu z małymi mo­nitorami, słuchawkami t specjalnej rękawicy (niektóre systemy używają joystick'a zamiast rę­kawicy). Hełm i rękawica połączone są z kompu­terem wyposażonym w odpowiednie oprogramo­wanie graficzne i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality - VR)

  Wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality - VR) jest technologią, która umożliwia wejście i pracę w świecie wygenerowanym przez komputer. Dzięki specjalnej grafice, sekwencjom wideo, stereofonicznym efektom dźwiękowym pozorny świat VR wydaje się być rzeczywisty. Wirtualna rzeczywistość ma bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady wirtualnej rzeczywostości

  Rzeczywistość wirtualną można zastosować prawie wszędzie: w kontroli ruchu ulicznego, medycynie, rozrywce, pracy biurowej, projektowaniu przemysłowym. Istnieją również zastosowania destrukcyjne, takie jak wojna lub przestępczość. Idea VR zrodziła się na początku lat 30., kiedy naukowcy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest HotJava?

  W przeciwieństwie do poprzednich sposobów publikacji, World- Wide Web jest interaktywny -jego strony posiadają przyciski i okienka, za po­średnictwem których użytkownik może zasięgać informacji i dokonywać wyborów. Rozszerzenia do WWW, takie na przykład jak Virtual Reality Markup Language (VRML)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DTP - Skład fotograficzny

  Większość urządzeń do fotoskładu przechowuje informacje dotyczące ułożenia dokumentu w pa­mięci komputera. Także tekst, po tym jak zosta­nie zapisany za pomocą klawiatury, zostaje zapa­miętany. Następnie komputer zostaje podłączony do urządzenia fotoskładowego, zwykle wyposa­żonego w laser...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstają publikacje elektroniczne w DTP?

  Nowym aspektem DTP jest powstawanie doku­mentów, których przeznaczeniem nie jest druk, lecz odczytanie i obejrzenie na ekranie. Tego ty­pu publikacje elektroniczne - na przykład cyfro­we encyklopedie - są często rozpowszechniane na dyskach CD-ROM lub za pośrednictwem sieci komputerowej. Acrobat...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy drukowania z komputera

  Odpowiednie oprogramowanie pozwala na uzy­skanie materiału gotowego do reprodukcji, jed­nak najnowsza generacja sprzętu umożliwia pominięcie tej fazy produkcji i drukowanie bez­pośrednio z komputera. Każdy proces drukowa­nia składa się z pewnych podstawowych kroków, mających na celu odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt

Do góry