Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest Intel inside?

  Pierwszym procesorem ogólnego przeznaczenia, zaprojektowanym z myślą o komputerach osobi­stych był Intel 8080 z 1974 roku. Zawierał on w jednym układzie scalonym około 6000 elemen­tów. Jak każdy procesor pracował w systemie dwój­kowym, w którym każdą liczbę reprezentuje się za pomocą dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputery osobiste

  Pierwsze komputery były wielkimi, powolnymi maszynami, odczytują­cymi dane z kart perforowanych lub taśm magnetycznych i zajmu­jącymi specjalnie wydzielone klimatyzowane pomieszczenia pokaźnych rozmiarów. Moc obliczeniowa superkomputerów lat 60. i początku lat 70. była niższa niż moc obliczeniowa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak brzmi prawo Gay-Lussaca?

  Gay-Lussac, rozpoczął swą karierę naukową badaniami właściwości gazów. W roku 1809 opublikował swe odkrycie, którego sformu­łowaniu nadano nazwę prawa Gay-Lussaca. Brzmi ono w następujący sposób: objętości reagujących ze sobą gazów pozostają w prostym stosunku do siebie i do objętości...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel nieorganiczny

  Wyjaśnij co to jest węgiel nieorganiczny , jego związki i zastosowanie w życiu na co dzień.

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /ewa1919 Dodano /31.01.2012 Znaków /96

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto to jest Gay-Lussac i jakich dokonał odkryć?

  Joseph Louis Gay-Lussac urodził się 6 grudnia 1778 roku w St. Leonard w okręgu Haute-Vienne. W 1795 roku, gdy porewolucyjną Francją rządził Dyrektoriat, zaczął naukę w jednej z paryskich szkół, tam również dwa lata później wstąpił na nowo założoną politechnikę. Chciał studiować matematykę...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /6 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto to jest Humphrey Davy i jakich dokonał odkryć?

  Humphrey Bartholomew Davy urodził się 17 grud­nia 1778 roku w Penzance, na zachodzie Półwyspu Kornwalijskiego. Miał tylko średnie wykształcenie. Większość jego wiedzy pochodziła z przeczyta­nych w młodości pism naukowych. Po śmierci ojca, gdy miał 16 lat Davy zadecydował, że zostanie lekarzem...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /8 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwijała się chemia w XVIII i XIX wieku?

  Od początków dziewiętnastego stulecia chemicy zaczynali rozróżniać, które substancje są pierwiastkami, czyli podstawowymi elementami wchodzącymi w skład związku, a które połączeniem tych elementów tworzącym związek chemiczny. Na długo zanim John Dalton, brytyjski fizyk i chemik, profesor...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich odkryć dokonał Antoine Lavoisier?

  Żyjący w XVIII wieku francuski chemik Antoine Lavoisier byt pionierem dokładnych pomiarów chemicznych. Badał w ten sposób przebieg reakcji i skład związków chemicznych. Na początku XVII wieku nauka w dzisiej­szym znaczeniu tego słowa właściwie nie istniała. Chyba tylko astronomowie i na­wigatorzy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /8 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich odkryć dokonał Robert Boyle?

  W XVII wieku Robert Boyle wyko­rzystał galileuszowską metodologię eksperymentów naukowych do systematycznych badań w dziedzinie fizyki i chemii. Arystoteles (384-322 p.n.e.), wielki grecki filozof, stwierdził, że świat składa się z czte­rech „żywiołów" rozmieszczonych na czte­rech koncentrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bryza Dodano /31.01.2012 Znaków /7 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można wykorzystać VR (wirtualną rzeczywistość)?

  W mikroskopii system VR jest wykorzysty­wany do poszukiwania nowych leków. Naukow­cy z University of North Carolina są w stanie za­projektować modele molekuł w świecie wirtu­alnym, a następnie badać ich zachowanie i wza­jemne oddziaływanie. Przed zastosowaniem techniki VR ten proces był bardzo powolny...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /3 012

  praca w formacie txt

Do góry