Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Opinia publiczna

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /monikaf18 Dodano /09.03.2015 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List Humanisty przed śmiercią

  Dzień I   Essej Hioba powstały w tymczasowym niesłusznym Areszcie Na pewnej indonezyjskiej  wyspie Celebes mieszkańcy jako najważniejszą  uroczystość w życiu  paradoksalnie uważają pogrzeb i przygotowują się do swojego pogrzebu już od młodości , na który gromadzą nie tylko pieniądze ale przede...

  Ocena / Kategoria / Listy

  Autor /lala Dodano /02.06.2014 Znaków /64 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia a Filozofia i Humanizm

   

  W słynnej książce pod znamiennym tytułem „Życie po życiu” dr R. Mooda badającego wiele przypadków życia po śmierci klinicznej pacjentów, którzy wrócili z „tamtego świata” ze stanu uznanego przez lekarzy za zgon najczęściej powtarzającym się motywem było wspominanie chwil szczęścia i...

  Ocena / Kategoria / Streszczenia

  Autor /lala Dodano /01.06.2014 Znaków /64 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm a Filozofia i Psychologia

  III część Esseju : Humanizm a Filozofia i Psychologia cd.

  Pod wspólnym dachem mogą mieszkać ludzie „pokoju lub niepokoju”- ograniczeni czterema ścianami pokoju i oknami na świat.Nawet dom nierówny jest domowi i te same cztery ściany pokoju  mogą być tylko kryjówką, lokum , mieszkaniem lub domem...

  Ocena / Kategoria / Współczesność

  Autor /lala Dodano /01.06.2014 Znaków /64 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erozja i odnawianie przewagi konkurencyjnej

  Dyfuzja innowacji sprawia, że słabnie przewaga konkurencyjna, jaką zdobył region w pewnym okresie w nowej produkcji lub technologii, ulega erozji (Asheim, Dunford 1997). Włączają się inne regiony, produkujące po niższych kosztach. Jeśli region innowacyjny chce utrzymać przcwragę, musi rekonstruować...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powolne reagowanie systemu osadniczego na dynamikę systemu produkcji

  Dynamiczne zmiany systemu produkcji polegające na przejściu od produkcji masowej do jej elastycznej organizacji (postfordyzm) nie wywołały współmiernych zmian w rozmieszczeniu ludności i w systemie osadniczym. Próbę  niewspółmierności podjął Fielding (1994). Swoje rozumowanie rozpoczął od wyróżnienia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trwałość regionalnego zróżnicowania zyskowności

  Stopę zysku uważa się za bardzo czuły barometr żywotności przedsiębiorstw i gałęzi gospodarki. Zdawać by się więc mogło, że inaczej niż w przypadku względnie trwałego systemu osadniczego stopa zysku wykaże większą zmienność regionalną, reagując na wahania koniunkturalne i przekształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta w cyberprzestrzeni

  Miasta powstawały dzięki siłom dośrodkowym skupiającym ludzi i gospodarkę w dogodnych miejscach. W procesie rozwoju gospodarki miasta i społeczności miejskie stawały się coraz bardziej otwarte. Przejawiało się to w wydłużaniu się i intensyfikacji powiązań między miastami. Obecnie, pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości w geografii ekonomicznej

  Pojęcie wartości rozumie się tu w znaczeniu aksjologicznym jako to, co jest cenne i godne pożądania, do czego dążenie odczuwa się jako przymus. Geografia ekonomiczna, budując swoją aksjologię (aksjologia szczegółowa), bierze za punkt wyjścia ogólny system wartości kulturowych i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywa polska i europejska

  Społeczna niedoskonałość mechanizmów rynkowych ujawniła się w dziedzinie gospodarki przestrzennej dość wcześnie. Jej przejawami były m.in.: spekulacja gruntami, bczplanowa zabudowa i niski standard osiedli mieszkaniowych, uciążliwe sąsiedztwo kopalń, hut, zakładów chemicznych, zakładów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /16 406

  praca w formacie txt

Do góry