Średniowiecze /108 prac/

 • Ocena brak

  LITERATURA ŚREDNIOWIECZNA - Od przyjęcia chrześcijaństwa aż do wieku XV

  Początki literatury

  1. Dwa były wielkie ogniska cywilizacji w Europie średniowiecznej: na Wschodzie - Bizancjum, które karmiło się resztkami kultury starożytnych Greków, na Zachodzie - Rzym, który odziedziczył cywilizację po starożytnych Rzymianach. Dwa te ogniska, początkowo połączone jednością...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Saleta Dodano /17.09.2012 Znaków /47 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parenetyczna funkcja literatury średniowiecznej

  Literatura parenetyczna obejmuje utwory kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych. Każda epoka tworzy własne, zgodne ze swą ideologią, wzory zachowań ludzkich i stara się je upowszechniać. Mogą mieć one charakter ogólny lub elitarny czy klasowy...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /4 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura wieków średnich o śmierci i ascezie

  Tematyka śmierci przenikała twórczość pisarzy XIV i XV wieku. Hasło "memento mori" (pamiętaj o śmierci) było zawołaniem tych czasów. Już od wczesnego średniowiecza popularność zdobył motyw śmierci, ale pojmowana była ona jako oczekiwane z utęsknieniem wyzwolenie z doczesności lub chwalebne...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /5 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczna hagiografia – geneza, przedstawiciele i ich dzieła

  W wieku XIII zakon żebrzący dominikanów przeniósł na grunt polski Złotą legendę Jakuba de Voraigne, czyli bogaty zbiór żywotów świętych. Przepisywano go i dokładano żywoty polskich świętych, np. najstarszy Żywot świętego Stanisława (zwany też żywotem pierwszym). Pochodził aż z XII wieku. W XIV...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczne wzorce osobowe zawarte w utworach epoki

  Literatura średniowieczna służyła głównie zbudowaniu moralnemu, wychowaniu i pouczeniu, potępieniu zła i afirmacji dobra, poszerzeniu wiedzy i pamięci o ważnych wydarzeniach i ludziach. Przez to nasycona była licznymi przykładami, moralizatorstwem i dydaktyzmem. Średniowiecznej literaturze patronował...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /6 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

  U źródeł poetyki średniowiecznej leży teocentryczny system estetyki, głoszący prymat wartości duchowych nad dobrami materialnymi. Ważniejsza jest kwestia literacka: temat, idea, problem, niż postać w jakiej jest przedstawiona. Wymagano od literatury zajmowania się doniosłymi problemami oraz zgodności...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki Średniowiecza ; mist., kaz. + , ,,Legenda o.‘’, ,,Rozmowa Mistrza Polikarpa ’’

  W epoce średniowiecza tworzono w uniwersalnym  języku  Kościoła, łacinie, oraz w dopiero formujących  się  językach  narodowych, które mozolnie dopracowywały się  poziomu  odpowiedniego  do wyrażania rozmaitych, nieraz bardzo skomplikowanych treści. Formowanie się własnego języka umacniało poczucie...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /7 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze pojęcia

   

  - uniwersalizm

  - przenikanie się całości i części we wszystkich sferach i na wszystkich stopniach życia

  - dążność do sharmonizowania wszystkich elementów w olbrzymi kosmos, ład - zasadnicza cecha średniowiecznej umysłowości (gradualizm i corpus Christianum)

  - np. społeczeństwo...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /5 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze w Europie

   

  - nazwa polska jest tłumaczeniem łacińskiej nazwy media tempora (wieki średnie) - nazwa wprowadzona przez twórców renesansu

  - styl romański w architekturze

  - budynki proste, racjonalnie rozplanowane, zwykle zaokrąglone, o grubych murach, łatwo uchwytnych proporcjach, często z kolumnami

  - surowość...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - dualizm

   

  - św. Aureliusz Augustyn (354-430)

  - twórca dualizmu

  - istnieją dwa równoległe byty: materialny i duchowy

  - dominacja i zwierzchność bytu duchowego nad materialnym

  - rozdarcie i konflikt między cielesnością a duchowością

  - koncepcja metafizyczna

  - Bóg zajmuje centralne miejsce -...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt

Do góry