Motywy literackie /137 prac/

 • Ocena brak

  Motyw powrotu w literaturze

  Powrót - Przybycie do miejsca, w którym już się było, przebywało przez jakiś czas. Ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Można powracać do rodzinnego domu, miasta albo do "miejsc ukochanych", które się niegdyś odwiedzało. Można też doświadczyć powrotu uczucia, ale również...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /13 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw pogrzebu w literaturze

  Pogrzeb - Inaczej pochówek, jest ceremonią składania do grobu zmarłego. W przeszłości związany był z bogatym rytuałem (np. czuwanie przy marach, wspólne modlitwy, msza żałobna, stypa, niu praw boskich, kierując się miłością podział majątku po zmarłym), z którego siostrzaną, chowa brata uznanego...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /8 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw wędrówki w literaturze

  Podróż/wędrówka - Przebywanie drogi do jakiegoś miejsca, przenoszenie    się, przemieszczanie z miejsca na miejsce po rozległych terenach; kolejne odwiedzanie wielu miejsc w poszukiwaniu czegoś. Czasem wędrówka może przybrać formę pielgrzymki, czyli drogi, którą się przebywa, zmierzając do miejsca...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /14 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw pieniędzy w literaturze

  Pieniądze - Środek płatniczy, wymyślony przez Fenicjan w miejsce handlu wymiennego. Od wieków pojawiały się w sztuce jako: zapłata, pokusa, siła obracająca tryby świata, przekleństwo    czy błogosławieństwo. W większości przypadków twórcy zwracali uwagę na ich zdradliwy wpływ na człowieka i jego...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /9 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw piękna w literaturze

  Piękno - Zespół cech takich jak proporcja ksztahów, harmonia barw, dźwięków, który sprawia, że coś budzi zachwyt. Piękno może też mieć charakter moralny, dotyczyć wewnętrznej doskonałości. W literaturze ideał piękna zwykle zależy od estetycznych poglądów epoki, choć może być kształtowany w...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /5 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw piekła w literaturze

  Piekło-Piekło to miejsce, gdzie według chrześcijaństwa cierpią dusze ludzi potępionych. Największą karą jest nieobecność Boga. W literaturze piekłem może się stać każde miejsce. Zależy to od człowieka albo od okoliczności.

  Biblia - Piekło to miejsce wiecznego    potępieniagrzeszników...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /4 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw ojca w literaturze

  Ojciec - 1) Pater familiae -małżonek. a jednocześnie mężczyz,na, który ma własne dzieci; Z) przodek, pratoplasta, twórca, inicjator:; 3,i Bóg -ojciec wobec ro~lzaju ludzkiego. Bublia (ST) - 1) Adam, praojciec całej ludzkości, ojciec Kaina i :Abla, a potem Seta. 2) Noe -ogciec ludzkości odro~dzonej po...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /8 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara - dar ofiarny

  Ofiara - Poświęcenie, oddanie, wyrzeczenie się czegoś cennego dla kogoś lub ze względu na coś; dar składany Bogu, nadprzyrodzonym mocom, duchom, którego celem jest przebłaganie lub dziękczynienie. Biblia (ST) - 1) Kain i Abel składają Bogu ofiarę z płodów swojej pracy. Jednak B6g odrzuca ofiarę...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /2 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw odjazdu z literaturze

  Odjazd - Opuszczenie miejsca, gdzie się dotychczas przebywało, wyruszenie w drogę, w podróż.

  Biblia (NT) - Józef uprzedzony przez Anioła we śnie odjechał wraz z Maryją i dzieciątkiem z Betlejem do Egiptu, chroniąc się przed prześladowaniem Heroda. Mitologia - Na wojnę trojańską odjechał Odys...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /6 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw nieśmiertelności w literaturze

  Nieśmiertelność-Niepadleganie śmierci, wieczne życie. Kultura zna    różne    formy nieśmiertelności. Nieśmiertelni są bogowie, nieśmiertelność może zyskać człowiek przez zjednoczenie z bóstwem, ale także dzięki swoim dziełom. Nieśmiertelność może mieć wreszcie formę wiecznej egzystencji...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /2 730

  praca w formacie txt

Do góry