Inne /98 prac/

 • Ocena brak

  Co przemawia do ciebie bardziej: rozum czy uczucia?

  Rozum i uczucie są dwoma mechanizmami, pod wpływem których podejmujemy decyzje. Dwa mechanizmy związane z życiem ludzkim, tak jak miłość i cierpienie. Który z nich: rozum czy uczucie bradziej do mnie przemawia? Sądzę, że rozum. Decyzje podejmowane pod jego wpływem są trafniejsze, ponieważ dłużej się...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Pablo555 Dodano /27.05.2011 Znaków /5 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najdawniejsze zabytki języka polskiego

  Pierwszym dziełem, które powstało po polsku była Bogurodzica, ale do zabytków języka polskiego zalicza się, w kolejności chronologicznej, również: 

  •Bullę papieską z roku 1136 – jest to tekst łaciński, w którym znajduje się około 400 wyrazów polskich, głównie rzeczowników własnych, oznaczających...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /4 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje tytułów

  Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających identyfikację dzieła. Jego forma pozostaje w wielorakich związkach z...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /6 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca organiczna, praca u podstaw

  P r a c a   o r g a n i c z n a . Herbert Spencer wysunął  koncepcję traktowania społeczeństwa jako żywego organizmu, którego właściwe funkcjonowanie może zapewnić tylko prawidłowa działalność wszystkich  organów. A więc, by społeczeństwa osiągały coraz wyższe stadia rozwoju, muszą pomnażać...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /5 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się jęz. polskiego

  Etymologia-dział historii języka zajmujący się pochodzeniem  wyrazów oraz ewolucją ich znaczenia i formy;         

  Bóg (bog(tw))-w „Legendzie o świętym  Aleksym”- z  prasłowiańskiego oznacza bogactwo, szczęście oraz wtórne pochodzące od tych  wyrazów  znaczenie: ten który udziela bogactwa, szczęścia...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabytki języka ; Bogurodzica, Kazania......

  Bogurodzica Najstarszym drukowanym polskim tekstem poetyckim jest  „Bogurodzica” (otwiera „Statut polski” z 1506 roku Jana Łaskiego). Czas jej powstania do dziś budzi żywe dyskusje badaczy; jak pozwalają  sądzić  najnowsze ustalenia językoznawcze, narodziny tekstu związane są z początkami  panowania...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /10 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alegoria, symbol ( symbolizm )

   Alegoria - motyw zawarty w dziele literackim (przedmiot, postać, sytuacja, zdarzenie) lub zespół motywów przedstawiający w  sposób  obrazowy pewne abstrakcyjne pojęcia lub ideę. Motyw ów oprócz swego znaczenia  jawnego, dosłownego, danego bezpośrednio przez sens poszczególnych  wyrazów, które się do niego...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Oda do młodości”

  Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, która stworzy „świat ducha”.

  Wiersz łączy elementy oświeceniowe z romantycznymi.:

  Elementy oświeceniowe:

  gatunek literacki - oda (podstawowy gatunek liryczny w poetyce klasycznej;...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam - jeden dzien z pamietnika

  Kiedy sie obudzilem, zobaczy ze dlugowlose stworzenie spi z glowa na moim ramieniu. Musialo polozyc sie przy mnie w nocy. Jakby sie czegos balo i spiac obok mnie odnajdowalo - w jakis sposób zatracone - bezpieczenstwo i spokój. Ale czegóz ono sie moze bac? Przeciez jestesmy w raju.

  Dziwne, ale tego ranka wcale...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /KingaM Dodano /14.03.2011 Znaków /3 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakim typem powiesci jest "Granica" Zofii Nalkowskiej

  "Granica" laczy w sobie cechy powiesci: - spoleczno-obyczajowej (ukazuje przekrój spoleczenstwa polskiego w konkretnym momencie historycznym), - politycznej (analizuje mechanizmy wladzy sanacyjnej w Rzeczypospolitej), - psychologicznej (analizuje psychike bohaterów w calej zlozonosci swiadomych i podswiadomych...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /adriana31 Dodano /12.03.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt

Do góry