Biografie /84 prac/

 • Ocena brak

  Władysław Broniewski

  Urodził się 17.12.1897 roku w Płocku. W szkole średniej działał w organizacjach niepodległościowych pod pseudonimem "Orlik". Wybitny poeta i tłumacz. Jego znane utwory zamieszczono w zbiorach: Dymy nad miastem, Troska i pieśń, Krzyk ostateczny. Poeta zmarł 10.2.1962 roku.

   

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki (1621-1696)

  Wacław Potocki pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Pod groźbą edyktu z 1658 r., skazującego arian na wygnanie, przeszedł na katolicyzm, lecz mimo to pozostał wierny swej ideologii i skutecznie pomagał swoim współwyznawcom, za co cierpiał...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torquato Tasso (1544-1595)

  Poeta włoski, związany z dworem Estrów w Ferrarze. Twórczość Tasso, wyraz przejścia renesansu w barok, obejmuje oprócz poezji lirycznych (canzony, sonety, madrygały, o tematyce miłosnej, moralnej i religijnej), narracyjnych i dramatycznych (wielkie powodzenie zyskał pasterski dramat "Amyntas"...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teofil Lenartowicz

  1822-1893 był poetą i rzeźbiarzem. Urodził się w Warszawie, tam ukończył tzw. szkołę obwodową i zaczął pracę w sądownictwie. W wieku 20 lat zbliżył się do kręgów artystycznych i od tej pory zaczyna się okres jego samokształcenia i początków twórczości. Lenartowicz często w swoich utworach...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Różewicz

  Urodził się 9.10.1921 roku w Radomiu , jest poetą współczesnym. Oprócz wierszy pisze również dramaty, utwory prozą i eseje. Jego utwory mówią przede wszystkim o człowieku, przemijaniu czasu, samotności wśród ludzi, rosnącej agresji w sprawach międzyludzkich. Wiersze cechuje jasny, prosty język i...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Gajcy (1922-1944)

  Poeta, tłumacz, prozaik, dramatopisarz, krytyk literacki. Od 1941 r. studiował polonistykę na tajnych kompletach UW. Żołnierz AK, zginął w powstaniu na Starym Mieście. Otrzymał nagrody literackie na podziemnie organizowanych konkursach - za wiersz "Wczorajszemu" oraz za utwór "Rapsod o Warszawie".

  Pod...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Borowski (1922-1951)

  Prozaik, poeta, publicysta. Dzieciństwo spędził na Ukrainie. Jego rodzicom, represjonowanym przez władzę radziecką (matka zesłana na Syberię, ojciec w łagrze), udało się w 1932 r. wrócić do Warszawy.

  Podczas okupacji pracował jako stróż nocny i uczył się na tajnych kompletach. W 1943 r. został...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sławomir Mrożek (Ur. 1930)

   

  Dramaturg, prozaik, satyryk i rysownik. Studiował architekturę i sztuki piękne w Krakowie. Pracował jako dziennikarz i satyryk, współpracował z "Przekrojem", teatrem Bim-Bom w Gdańsku i krakowską Piwnicą pod Baranami. W latach 1959-1963 mieszkał w Warszawie, a od 1963 r. przebywa za granicą we...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szymon Szymonowic (1554-1629)

   

  Szymon Szymonowic uznany został za najznakomitszego z poetów mieszczan w XVI wieku. Gruntowne wykształcenie zdobył studiując we Francji i Belgii, posługiwał się bez trudu łaciną i greką, toteż twórczość jego jest w przeważającej mierze łacińska. Jego zasługa polega na wprowadzeniu do...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Trembecki (1739-1812)

  Stanisław Trembecki był uczestnikiem i ozdobą obiadów czwartkowych z racji swego wykształcenia i talentu poetyckiego. Publikował swe utwory na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Będąc szambelanem, a potem sekretarzem królewskim, posiadał znakomite rozeznanie w sprawach państwowych i zajmował...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /maria32 Dodano /14.03.2011 Znaków /2 193

  praca w formacie txt

Do góry