Barok /86 prac/

 • Ocena brak

  Barok :)

  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie"[1] lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku[2]. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Kamcia Dodano /03.02.2013 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  wizerunek polaków-Jan Kochanowski Pieśń V

  Wśród Pieśni Jana Kochanowskiego znajdują się utwory, w których pojawił się wizerunek patrioty . Postawa patriotyczna, obywatelskie zaangażowanie i oddanie w służbie krajowi otrzymały miejsce najwyższe. Kochanowski najwyższy hołd składał „Tym, co służą ojczyźnie”. Wyznaczył sobie również...

  Ocena /5.0 Kategoria / Barok

  Autor /michalkaczmarczyk Dodano /31.05.2012 Znaków /5 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W oparciu o wybrane przykłady wskaż różnice między liryką Jana Kochanowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna

  Jan Kochanowski był najwybitniejszym poetą odrodzeniowym. Uzyskał staranne wykształcenie najpierw na Akademii Krakowskiej, potem na uniwersytetach w Królewcu i Padwie. Wiele też podróżował: Niemcy, Włochy, Francja. Po powrocie do kraju rozpoczął karierę dworską na dworach możnych biskupów i na dworze...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /6 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzięki jakim wartościom wyróżnia się pisarstwo W. Potockiego na tle literatury drugiej połowy XVII wieku?

  Polska literatura barokowa rozwijała się w dwóch nurtach: dworskim i dworkowym (sarmackim). Reprezentantami nurtu dworskiego są: Jan Andrzej Morsztyn oraz Daniel Naborowski, zaś literaturę sarmacką reprezentują: Jan Chryzostom Pasek i Wacław Potocki. Była to w sumie epoka, w której dużo i chętnie...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /4 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epoki

  Jan Chryzostom Pasek reprezentuje nurt dworkowy, czyli sarmacki w polskiej literaturze barokowej. Sama nazwa tego nurtu wywodzi się od legendarnych Sarmatów - ludu zamieszkującego w I w. p. n. e. ziemie nad dolną Wołgą. Historycy XVI wieku przypisywali Sarmatom wiele zalet: waleczność, męstwo, wierność...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /8 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykaż cechy barokowe w twórczości wybranego poety tej epoki (Daniel Naborowski)

  Polska literatura barokowa rozwijała się w kręgu oddziaływania dwóch głównych prądów ideologicznych: sarmatyzmu i kontrreformacji. Termin sarmatyzm określa ideologię i styl życia szlachty polskiej, odnosi się do świadomości i kultury tej warstwy. Idea ta wykształciła się w XVII w i była żywa do...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /5 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego

  Wacław Potocki jest jednym z przedstawicieli literatury barokowej w Polsce. Był z wyznania arianinem, lecz po wydaniu edyktu królewskiego przeciw braciom polskim, przeszedł na katolicyzm, choć w duchu pozostał wierny ideologii ariańskiej. Szlachta katolicka szykanowała poetę, a i los nie szczędził mu...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /4 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska dokumentem z życia epoki

  Pasek przystąpił do spisywania swych "Pamiętników" około 1660. Zważywszy, że opisuje w swym dziele wydarzenia mające miejsce prawie 40 lat wcześniej, można się zorientować, że na Pasku jako kronikarzu polegać nie można. Zdarzają mu się pomyłki, mijanie się z prawdą, przesunięcia w czasie...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijny nurt poezji barokowej (Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski)

  Swiadomość istnienia w nietrwałym świecie podlegającym ruchowi czasu i poczucie jego nieskończonej wieczności, ukształtowało niespokojny rytm ówczesnej literatury i sztuki oraz ujawniło wewnętrzne rozdarcie jednostki. Człowiek musiał przyjąć jakąś określoną postawę z wszystkimi jej...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /3 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Andrzej Morsztyn (1620 - 93)jako przedstawiciel dworskiej sztuki barokowej

  Dla polskiej literatury barokowej typowe są dwa wzory kultury: ziemiański i dworski. Potężne dwory powiązane zwykle z zagranicą preferowały europejską modę, styl, sztukę, natomiast średnia prosta szlachta ceniła prawie do przesady swojskość rodzimość i wartości ziemiańskiego trybu życia. Kulturę...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /3 349

  praca w formacie txt

Do góry