Antyk i Biblia /115 prac/

 • Ocena brak

  Biblia a Filozofia i Humanizm

   

  W słynnej książce pod znamiennym tytułem „Życie po życiu” dr R. Mooda badającego wiele przypadków życia po śmierci klinicznej pacjentów, którzy wrócili z „tamtego świata” ze stanu uznanego przez lekarzy za zgon najczęściej powtarzającym się motywem było wspominanie chwil szczęścia i...

  Ocena / Kategoria / Streszczenia

  Autor /lala Dodano /01.06.2014 Znaków /64 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy biblijne w znanych Ci utworach literatury polskiej

  "Biblia" i kultura oraz literatura antyczna są głównym źródłem kultury europejskiej, a więc i polskiej. Nazwa "Biblia" pochodzi od greckiego słowa i oznacza dosłownie: księgi. W dziele tym wyróżnia się "Stary Testament" i "Nowy Testament". "Stary Testament" powstawał na przestrzeni wieków: XIII p.n.e. -...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /5 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybrane przykłady z mitologii inspiracją dla twórców różnych epok

  Mitem, nazywa się dawną baśń lub opowieść o bóstwach i półlegendarnych bohaterach. Wiele narodów posiada własne mitologie - zbiory mitów. Najbardziej znaną i obszerną jest mitologia grecka. Grecy wyobrażali sobie bogów na podobieństwo ludzi - mieli więc bogowie wiele cech ludzkich i często ulegali...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /8 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mity greckie jako źródło informacji o życiu, obyczajowości i wierzeniach starożytnych Greków

  W greckiej spuściźnie literackiej jedno z poszczególnych miejsc zajmują mity. Mit jest to sfabularyzowana opowieść wyrażająca wierzenia danej społeczności. Pełni funkcje poznawcze - umożliwiające interpretację zjawisk przyrody, światopoglądu - jako podstawa wierzeń religijnych, i sakralne - poprzez...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia jako arcydzieło literatury światowej

  Nazwa Biblia pochodzi od greckiego słowa „biblios”- łodyga papirusu. Nim Biblia przybrała postać Świętej Księgi, istniała w tradycji ustnej. Z chwilą wynalezienia pisma zaczęto ją spisywać. Powstanie najstarszej części, a mianowicie Starego Testamentu, trwało wieki i przypada na XIII wiek przed...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia źródłem nieprzemijających wartości dla współczesnego człowieka

  Biblia: - ukazuje dzieje narodu izraelskiego - zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny - wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary - formułuje nakazy i zakazy moralne. 

  Zawiera wiele rodzajów literackich:

  •  Epika

  1.  poemat opisowy (ks. Rodzaju)

  2.  biografia (Ewangelia)

  3.  powieść...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /7 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

  Przypowieści występują w Nowym Testamencie, są jedną z form w której Chrystus głosił swe nauki. 

  •Przypowieść (parabola, czyli zestawienie obok siebie) jest jednym z częściej spotykanych gatunków literackich w Biblii. Istotą przypowieści jest porównanie. Autor tworzy pewien obraz rzeczywistości...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturotwórcza rola "Biblii"

  1. Główna kulturotwórcza rola Biblii polega na tym, iż stanowi ona fundament wiary i etyki; uczy odróżniać dobro od zła, szanować każdego człowieka i widzieć w nim swojego bliźniego, rozliczać się w sumieniu i wobec Boga ze swoich czynów. 

  2. Biblia kształtuje również duchowe oblicze człowieka...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Biblia" – jej pochodzenie, budowa i znaczenie

  1. Znaczenie "Biblii"  Biblia jest, obok dorobku antyku, jednym z głównych źródeł naszej kultury, wyrasta z niej system wartości i ocen, bogactwo literatury i sztuki kręgu śródziemnomorskiego. W uniwersalistycznej Europie stanowiła źródło budowania światopoglądu i wykładnię życia. Można śmiało...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /5 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozoficzne inspiracje poezji Horacego

  1. Kim był Horacy?  Horacy, najsławniejszy poeta liryczny Rzymu, był synem wyzwolonego niewolnika, który posiadał pewien majątek i zapewnił mu wykształcenie godne syna senatora: w Rzymie i Atenach. W Atenach przyłączył się do spisku na życie Juliusza Cezara. Po upadku powstania (Brutus przeciw...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 289

  praca w formacie txt

Do góry