II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  ŻYWE TORPEDY

  Toirpedy sterowane przez człowieka; ich konstruktorzy starali się zepew-nić pilotom możliwość ratunku (z wyjątkiem torpedy *kaiten, gdzie ewakuacja pilota była praktycznie niemożliwa). Pierwsi broń tę zbudo­wali i zastosowali Włosi. W 1936 r. opracowali torpedę Maiali będącą podwodnym pojazdem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUKÓW GIEORGIJ (1896-1974) - marszałek Związku Radzieckiego

  Najwybitniejszy radziecki strateg i dowódca, uczestnik I wojny świa­towej i wojny domowej, służbę w Armii Czerwonej rozpoczął w 1918 r. W 1939 r. dowodził 1 grupą armijną w walkach z Japoń­czykami nad rzeką *Chałchyn-goł na Dalekim Wschodzie i odniósł zwycięstwo, które w znaczący spo­sób...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻBIK - okręt podwodny

  Polski okręt podwodny zwodowany 14 czerwca 1929 r. w stoczni Chan-tiers Naval Francais w Caen, osią­gnął gotowość bojową 20 lutego 1932 r. Po wybuchu II wojny świa­towej przeszedł do sektora na pół­noc od Półwyspu Helskiego (do­wódca kmdr ppor. Michał Żebrow­ski). 5 września odebrał rozkaz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGFRYFA LINIA - umocnienia

  System umocnień wzdłuż zachodniej granicy Niemiec budowany od 1938 r., rozciągał się od Holandii do Szwaj­carii. Po 1940 r. wstrzymano budowę i umocnienia konserwowano; w la­tach 1941-43 część uzbrojenia prze­transportowano na *Atlantycki Wał.

  Linia Zygfryda miała ok. 580 km dłu­gości. Składała...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z1TADELLE - kryptonim

  Kryptonim planu niemieckiej operacji na łuku *kurskim, której celem było odzyskanie inicjatywy strategicznej.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAJĄC JOZEF (1891-1963) - generał

  Żołnierz Legionów, walczył w kampa­nii karpackiej, besarabskiej i wołyńskiej. W latach 1919-20 studiował w Ecole Superieure de Guerre. W okresie mię­dzywojennym był min. szefem Oddzia­łu I Sztabu Generalnego, dowódcą 23 dywizji piechoty w Katowicach i Okrę­gu Korpusu VI Lwów. Od sierpnia 1936 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YORKTOWN - okręt

  Lotniskowiec amerykański zwo­dowany w 1936 r., po ataku Ja­pończyków na *Pearl Harbor 7 grudnia 1941 r. przeszedł z Atlantyku na Pacyfik. 1 lutego 1942 r. jego samoloty wzięły udział w ataku na japońskie stat­ki i lotniska na Wyspach Marshal­la. W maju 1942 r. brał udział w bitwie na Morzu *Koralowym; jego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YOKOSUKA P1Y1 GINGA („Frances") - samolot

  Japoński samolot bombowy zapro­jektowany w 1940 r. w zakładach Yokosuka przez zespół pod kierun­kiem Tadanao Mitsuzi i Masao Ya-mana, produkowany był w zakła­dach Nakajima Hikoki HK od lute­go 1943 r. Trudności techniczne z silnikami i systemami pokładowy­mi, jakie ujawniono podczas prób­nych lotów w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YOKOSUKA D4Y SUISEI („Judy") - samolot

  Japoński samolot przeznaczony do startów z lotniskowców, wyprodu­kowany w 1942 r. jako samolot roz­poznawczy (D4Y1); następnie w 1943 r. opracowano wersję bom­bowca nurkującego (D4Y2). Samo­loty obydwu wersji ze względu na brak opancerzenia kabiny pilota i silników poniosły duże straty w starciach z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YAMATO - okręt

  Superpancernik japoński zwodowa­ny 8 sierpnia 1940 r., miał być nie­zwyciężonym okrętem, tak silnie opancerzonym (pokład 228 mm, kadłub 406 mm) i uzbrojonym (9 dział kal. 457 mm), że nie mógł­by mu zagrozić żaden pancernik amerykański. Budowa tego okrętu oraz siostrzanego Musashi pozosta­wała pod...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /2 427

  praca w formacie txt

Do góry