II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  WESTERPLATTE 1939 r .

  Polska Wojskowa Składnica Tranzy­towa na półwyspie (1300 m długości, 500 m szerokości) nad Zatoką Gdań­ską, założona na mocy postanowie­nia Ligi Narodów z czerwca 1921 r. przyznającego Polsce prawo składo­wania materiałów wojennych w po­rcie w Gdańsku. 14 marca 1924 r. ra­da Ligi Narodów wydała...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESPE (Sd Kfz 124) - samobieżna haubica

  Niemiecka haubica zaprojektowa­na na początku 1942 r. w zakła­dach Alkett. Po pierwszych suk­cesach na polu bitwy zapadła de­cyzja o wykorzystaniu wszyst­kich podwozi czołgów *PzKpfw II, aczkolwiek początkowe za­mówienie 1000 egzemplarzy w końcu 1943 r. zmniejszono do 850.

  Podwozie czołgu zmieniono:...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WELLINGTON, Vickers - samolot

  Brytyjski bombowiec dalekiego za­sięgu opracowany przez konstrukto­rów z zakładów Vickers-Armstrong Ltd. Prototyp oblatano 15 czerwca 1936 r. i dwa miesiące później Mini­sterstwo Lotnictwa złożyło zamówie­nie na 180 samolotów. Pierwszy se­ryjnie produkowany Mk I był gotowy 23 grudnia 1937 r.; samoloty te...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEHRMACHT - niemieckie siły zbrojne

  Nazwę „Wehrmacht" przywróciła ustawa z 16 marca 1935 r., prze­kształcając istniejącą w czasach re­publiki weimarskiej 100-tysięczną zawodową Reichswehrę (Reichs-wehr) w masową nowoczesną armię.

  Paragraf 1 ustawy wprowadził po­wszechną służbę wojskową, paragraf 2 określił stan wojska w okresie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /6 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAVELL ARCHIBALD (1883-1950) - marszałek polny

  Jeden z najwybitniejszych brytyj­skich dowódców, żołnierz wojen burskich i I wojny światowej, w lip­cu 1939 r. objął stanowisko głów­nodowodzącego brytyjskimi woj­skami lądowymi na Bliskim Wscho­dzie. Był dobrym organizatorem i koordynatorem działań wojsk na ogromnym obszarze obejmującym północną i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WASSERFALL C2 - pocisk rakietowy

  Niemiecki naddźwiękowy pocisk rakietowy skonstruowany w celu ni­szczenia samolotów lecących na wysokości do 20 000 m i w odległo­ści do 50 km od wyrzutni. Długość pocisku wynosiła 7,92 m, ciężar 3510 kg, głowica bojowa zawierała 303 kg materiału wybuchowego de­tonowanego przez zapalnik zbliże­niowy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WASILEWSKI ALEKSANDER (1895-1977) - marszałek Związku Radzieckieg

  Oficer radziecki, w 1938 r. w stop­niu pułkownika otrzymał przydział do Sztabu Generalnego. W maju 1942 r. objął stanowisko szefa szta­bu. We wrześniu 1942 r., wspólnie z gen. Gieorgijem *Żukowem, za­planował zimową ofensywę i w na­stępstwie udanego planu Armia Czerwona odniosła zwycięstwo pod *...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSZAWA 1939 - 1945

  Stolica Polski była od pierwszego dnia II wojny światowej głównym celem niemieckiego lotnictwa (1 września 1939 r. samoloty wroga atakowały lotnisko na Okęciu oraz rozgłośnie w Babicach i Raszynie). Obronę miasta zapewniały Brygada Pościgowa (do 9 września zestrzeli­ła 51 samolotów) i artyleria...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /4 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSPITE - okręt

  Brytyjski pancernik zwodowany 26 listopada 1913 r., okrył się sła­wą w dwóch wojnach światowych. W 1916 r. w czasie bitwy jutlandz­kiej, mając zablokowany ster, wal­czył z siedmioma niemieckimi pan­cernikami. Przeszedł intensywną modernizację w latach 1933-36 i już w pierwszych tygodniach II wojny...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALTHER P-38 - pistolet

  Standardowy pistolet Wehrmachtuskonstruowany przez firmę CarlWalther GmbH z Zella-Mehlisw Turyngii w 1936 r. Pierwszymodel nazwany AP (Armee Pisto­le) został odrzucony przez wojskoze względu na trudny dostęp dokurek. Dopiero następny modelHP (Heeres Pistole), w którym tawada została usunięta, przyjętopod...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt

Do góry