Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Cykle rozwoju miast i regionów

  Zmieniająca się ranga miast prowadzi do zmiany układów rozmieszczenia ludności. Dzięki wielu sprawdzonym statystycznie hipotezom mogą się rozwijać koncepcje teoretyczne wyjaśniające zmienność tych układów. Koncepcje te odnoszą się do dziedzin szerszych niż poszczególne przypadki, mają więc...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał społeczny

  Dalekowzroczni badacze społeczeństwa i gospodarki przewidują, że w XXI wieku kapitał społeczny będzie głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Przez kapitał społeczny rozumieją, za Alexisem de Tocqueville'em, skłonność jednostek do łączenia wysiłków w celu zaspokojenia swoich potrzeb, wzajemnej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /9 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamiczne modele ekologiczno-ekonomiczne

  Przegląd dynamicznych modeli ekologiczno-ekonomicznych dobrze jest zacząć od modeli macierzowych. Mamy już bowiem doświadczenie w operowaniu macierzami ekonomicznymi, takimi jak macierz typu Leontiefa. W ekologii w zasadzie najbardziej rozpowszechniony jest macierzowy model Lesliego. Jest to model...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Endogeniczny wzrost gospodarki

  Nawet przy najbardziej optymistycznych prognozach dotyczących pomocy Unii Europejskiej w przebudowie i zwiększeniu konkurencyjności regionów problemowych w Polsce i w innych krajach europejskich oraz wspierania rozwoju regionalnego przez dotacje z budżetu państwa, miasta i regiony nie mogą rozwijać się w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele ekonomiczne z komponentem ekologicznym

  Modele ekonomiczne z komponentem ekologicznym, lub inaczej modele rozszerzone, buduje się w celu dokonania oceny ekonomicznych skutków polityki środowiskowej, zwłaszcza skutków redukcji zanieczyszczeń środowiska. Rozszerzenie polega na włączeniu do modelu emisji zanieczyszczeń środowiska oraz redukcji tych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele polityki energetycznej

  Zbudowano wiele modeli ekonomicznych na potrzeby regionalnej analizy różnych tendencji i polityki w dziedzinie energetyki. Można wyróżnić trzy ich typy.

  Modele pierwszego typu mają na celu uwypuklenie regionalnych różnic produkcji i zużycia energii, wynikających ze zmian w cenach energii i źródeł...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja gospodarki

  Jednym z charakterystycznych zjawisk drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku jest nasilanie się procesów prowadzących do integracji gospodarki światowej. Gospodarki lokalne są coraz bardziej łączone w jeden światowy system ekonomiczny. Kapitał przepływra coraz swobodniej przez granice państwowe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /15 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchiczne systemy usługowe

  Niektóre usługi powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie. Przykładem mogą być usługi pogotowia ratunkowego. W wielkich miastach zorganizowanie systemu takich usług jest poważnym problemem. Organizacja usług pogotowia może mieć charakter hierarchiczny. Pojawia się wtedy problem sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formowanie się regionów przemysłowych

  Pierwszą systematyczną teorię lokalizacji przemysłu opracował Alfred Weber (1909). Wyróżnił on trzy czynniki wyznaczające umiejscowienie zakładów przemysłowych. Są to: czynnik transportu, czynnik pracy i czynnik aglomeracji.

  Według Webera punktem w przestrzeni zapewniającym najkorzystniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w hierarchicznym systemie miast

  Znaczna część literatury z dziedziny geografii ekonomicznej powstała na podstawie hierarchicznych modeli Waltera Christallera i Augusta Lóscha. Jeden z nurtów dyskusji w tej literaturze dotyczy zmian w hierarchicznym systemie osiedli dokonujących się współcześnie pod wpływem postępu technicznego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /19 963

  praca w formacie txt

Do góry