Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Wiedza i gospodarka

  Gospodarkę krajów wysoko rozwiniętych często nazywa się gospodarką opartą na wiedzy. Wzrasta bowiem znaczenie wiedzy w procesach produkcji i zarządzania. W miastach pojawiają się tzw. parki technologiczne i parki naukowe. Niekiedy wokół takich parków rozbudowują się całe dzielnice lub nawet miasta. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technopole

  Zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarki opartej na wiedzy jest przyspieszony rozwój technopoli (Castells, Hall 1994). Termin ten oznacza koncentrację w pewnych obszarach innowacyjnych technologicznie rodzajów działalności związanych z przemysłem, takich jak parki technologiczne czy miasta naukowe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe technologie, otoczenie lokalne i przesunięcia regionalne

  Według koncepcji dynamiki systemów technologie rozwijają się wzdłuż specyficznych ścieżek lub trajektorii (Rigby, Essletzbichler 1997). Punktem wyjścia poszczególnych trajektorii są zasoby nagromadzonej wiedzy lub projektów tcchnicz-nych i organizacyjnych, które narzucają pewną logikę rozwiązywania...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalny poziom gospodarki uczącej się

  Uczenie się zwykliśmy kojarzyć z rozwojem intelektualnym i podwyższaniem kwalifikacji jednostek ludzkich. Analogicznie jednak wzrost jakościowy wykazują rówfnież podmioty społeczne, gospodarcze i przestrzenne (miasta, regiony). Stosowanie pojęcia uczenia się w odniesieniu do przedsiębiorstw' oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci gospodarcze

  Jakie siły we współczesnej gospodarce powodują formowanie i rozprzestrzenianie się sieci gospodarczych? Są to narastające stopniowo i okresowo przyspieszane przekształcenia struktury przemysłu i całej gospodarki (Batten, Casti, Thord 1995). Prowadzą one do rosnącego zróżnicowania produktów i usług...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /15 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika rynku pracy

  Istotną cechą współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego są zmiany w strukturze zatrudnienia. Wzrasta wtedy udział w zatrudnieniu ogółem zatrudnionych w dziedzinie: zarządzania, logistyki, marketingu, w zakresie badań i wdrożeń, projektowania produktów i wysokiego przetwórstwa, a także handlu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola małych przedsiębiorstw

  Wśród zmian w organizacji gospodarki dwie mają szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarki lokalnej. Są to: rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wielkich korporacji ponadnarodowych.

  Lata 80. XX wieku były w wielu krajach rozwiniętych okresem przyspieszonego rozwoju małych i średnich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy odwracalne

  Niektóre zakłócenia równowagi środowiska przyrodniczego i ładu przestrzennego można wyeliminować, a stan równowagi przywrócić. Jest to możliwe wtedy, kiedy zakłócenie jest wynikiem procesów odwracalnych. Odwrócenie jednak nic zawsze może być zupełne. Z reguły eliminuje się część zakłóceń, co...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renowacja i rewitalizacja miast

  Renowacji lub odnowy wymagają przede wszystkim dwa rodzaje miast: stare miasta o dużych walorach architektoniczno-urbanistycznych, ale przestarzałym wyposażeniu i otoczeniu, oraz miasta rozwijające się szybko w XIX wieku wraz z postępami industrializacji. Te drugie mają często niski standard zabudowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasto zwarte a ekspansja przestrzenna

  Rozprzestrzenianie się miast obserwowane zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku osiągnęło takie rozmiary, że zrodziło to obawę, iż kontynuacja tego procesu może przynieść niepożądane efekty przestrzenne, ekonomiczne i społeczne. Dostrzegano wprawdzie zalety przestrzennej ekspansji miast, która...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 495

  praca w formacie txt

Do góry