Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Wartości w geografii ekonomicznej

  Pojęcie wartości rozumie się tu w znaczeniu aksjologicznym jako to, co jest cenne i godne pożądania, do czego dążenie odczuwa się jako przymus. Geografia ekonomiczna, budując swoją aksjologię (aksjologia szczegółowa), bierze za punkt wyjścia ogólny system wartości kulturowych i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywa polska i europejska

  Społeczna niedoskonałość mechanizmów rynkowych ujawniła się w dziedzinie gospodarki przestrzennej dość wcześnie. Jej przejawami były m.in.: spekulacja gruntami, bczplanowa zabudowa i niski standard osiedli mieszkaniowych, uciążliwe sąsiedztwo kopalń, hut, zakładów chemicznych, zakładów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /16 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erozja i odnawianie przewagi konkurencyjnej

  Dyfuzja innowacji sprawia, że słabnie przewaga konkurencyjna, jaką zdobył region w pewnym okresie w nowej produkcji lub technologii, ulega erozji (Asheim, Dunford 1997). Włączają się inne regiony, produkujące po niższych kosztach. Jeśli region innowacyjny chce utrzymać przcwragę, musi rekonstruować...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powolne reagowanie systemu osadniczego na dynamikę systemu produkcji

  Dynamiczne zmiany systemu produkcji polegające na przejściu od produkcji masowej do jej elastycznej organizacji (postfordyzm) nie wywołały współmiernych zmian w rozmieszczeniu ludności i w systemie osadniczym. Próbę  niewspółmierności podjął Fielding (1994). Swoje rozumowanie rozpoczął od wyróżnienia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trwałość regionalnego zróżnicowania zyskowności

  Stopę zysku uważa się za bardzo czuły barometr żywotności przedsiębiorstw i gałęzi gospodarki. Zdawać by się więc mogło, że inaczej niż w przypadku względnie trwałego systemu osadniczego stopa zysku wykaże większą zmienność regionalną, reagując na wahania koniunkturalne i przekształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta w cyberprzestrzeni

  Miasta powstawały dzięki siłom dośrodkowym skupiającym ludzi i gospodarkę w dogodnych miejscach. W procesie rozwoju gospodarki miasta i społeczności miejskie stawały się coraz bardziej otwarte. Przejawiało się to w wydłużaniu się i intensyfikacji powiązań między miastami. Obecnie, pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces uczenia się

  Uczenie się służy włączaniu nowych informacji do bazy wiedzy. Dzięki temu zwiększają się umiejętności członków bazy i rosną możliwości ich praktycznego wykorzystania. Ponieważ baza wiedzy i umiejętności powstaje i rozwija się dzięki twórczemu udziałowi członków, a udział członków w jej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność oddziaływań różnych rodzajów wiedzy w procesie innowacyjnym

  W procesie uczenia się dochodzi do łączenia się różnych rodzajów wiedzy, w tym wiedzy nieartykułowanej i wiedzy skodyfikowanej, oraz do ich przyswajania przez sieci organizacyjne. Proces ten dokonuje się z reguły małymi krokami. Stopniowo jednak baza wiedzy powiększa się i modyfikują się korzystające...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta globalne

  Systemy miast należą do najbardziej skomplikowanych wytworów cywilizacji ludzkiej. Stopień ich złożoności trudno jest opisać, a jcszcze trudniej wyjaśnić. Ab-deł-Rahman (2000) w zwięzłym opracowaniu zdołał ująć kluczowe problemy występujące w badaniu tych systemów. Złożoność miast i ich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

  Wraz z pogłębianiem się podziału pracy i ze specjalizacją towarzyszącą ewolucji gospodarczej i naukowo-technicznej następuje wydzielanie się działalności badawczo-rozwojowej z wielkich korporacji. Działalność tę przejmują firmy pośredniczące między nauką i gospodarką, specjalizujące się w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 916

  praca w formacie txt

Do góry